KANNAKSEN MYKRIEN DIGIJULKAISU 2020

08.01.2020

SUKUTIEDON KERUUKAMPANJA DIGIJULKAISUA VARTEN (Juhana Mykrä)

Mykrien sukujuhlassa 5.9.2020 julkistetaan sukujulkaisun uusi digitaalinen versio netissä. Sukukirjan päivitystoimikunta esitteli sukuseuran hallituksen syyskokouksessa suunnitelmaa julkaisuprosessista ja julkaisun sisällöstä. Digijulkaisu tulee koostumaan sukutietotauluista ja artikkeleista. Sisältö julkaistaan suojatulla nettialustalla ja sitä pääsee tarkastelemaan käyttäjätunnuksilla. Vuonna 2010 julkaistu painettu sukukirja Mykrät Karjalankannakselta on tarkoitus liittää kokonaisuuteen PDF-tiedostomuodossa.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016) ja Suomen tietosuojalain (2018) osalta tullaan tukeutumaan Suomen Sukututkimusseuran laatimiin käytännesääntöihin. Tietosuojavaltuutetun lausunto EU-asetuksen ja tietosuojalain tulkinnasta sukututkimustoimialalla tullee saataville lähiaikoina Suomen Sukututkimusseuran nettisivuille. Ks. linkit artikkelin lopussa.

Uutta sukujulkaisua varten on tarkoitus päivittää Mykrä-sukuun kuuluvien henkilötiedot. Viime kevään jäsentiedotteen yhteydessä lähetettiin tiedonkeruulomake, joita on palautunut vasta muutamia. Sukukirjan päivitystoimikunta on nyt laatinut digitaalisen sukutietokyselyn. Kyselylomake on pilvessä ja tiedot tallentuvat tiedonkeruuprojektin ajaksi suojatulle palvelimelle, josta ne siirretään pois Kannaksen Mykrien sukututkimusrekisteriin paikalliselle koneelle. Rekisterinhoitajana toimii sukututkija Juhana Mykrä (yhteystiedot alla).

Sukutietokyselyn linkkiä (ks. alla) voi jakaa sukulaisille esim.sähköpostilla ja sosiaalisen median kanavilla. Tiedonkeruukampanjasta ja tekeillä olevasta digijulkaisusta kannattaakin keskustella sukulaisten kanssa ja siten levittää infoa eteenpäin ja samalla kannustaa sukulaisia osallistumaan tietojensa päivittämiseen. Vaikka aluksi tuntuisi siltä, ettei mikään olisi muuttunut lähivuosina, niin perheen piirissä kuitenkin on voinut vaikka lapsi päästä ripille tai ylioppilaaksi, kouluttautunut ja valmistua ammattiin. Tai joku lähisukulaisista on menehtynyt tai eronnut. Kannattaakin varmistaa, että vähintäänkin perheen perustiedot ovat ajan tasalla.

Uuden sukutiedon keräämisen rinnalla sukulaiset voivat pyytää tarkastamista varten otteen sukututkimusrekisterissä jo tallessa olevista tiedoistaan. Uudet ja muuttuneet tiedot kannattaa ilmoittaa rekisteriin heti.

Perustietojen lisäksi on toiveena saada kerättyä myös elämäkertatietoa ja julkaista sitä siinä laajuudessa kuin se on suostumusten ja tietosuojalain mukaan mahdollista. Luettelo menneiden sukupolvien edustajista tai pelkkä elossa olevien nimitieto ei välttämättä palvele sukututkimuksen tarpeita riittävästi, eikä pelkistetty data ole niin kiinnostavaa luettavaa kuin ihmisten elämänkaareen liittyvät tiedot tarinoineen. Tietojen julkistamista voi halutessaan myös rajoittaa koskemaan esim. vain perustietoja kuten nimitiedot ja olennaisimmat päivämäärät.

Kannaksen Mykrien sukutietokysely netissä osoitteessa:

http://bit.ly/mykratsukutietokysely2020

Voit itse vaikuttaa siihen, mitä tietoja sinusta ja perheestäsi on sukurekisterissä. Sukujulkaisuun ei tule näkyviin elossa olevien yhteystietoja eikä ns. arkaluonteisia tai salassa pidettäviä tietoja. Yhteystietoja tarvitaan vain yhteydenpitoa varten. Toki myös henkilötietojen käsittelyssä punnitaan eettiset asiat tapauskohtaisesti ja muutenkin toimitaan hienotunteisesti toiveitasi huomioiden. Touko-kesäkuussa 2020 saat oikolukuvedoksen, josta voit vielä tarkistaa ja päivittää sukujulkaisuun tarkoitetut perheesi tiedot.

• Voit tarkistaa sukurekisterissä olevat tietosi tai pyytää esitäytetyn lomakkeen: juhana.mykra[ät]gmail.com

• Kannaksen Mykrät -sukuseura ry:n tietosuojaseloste: http://bit.ly/tietosuojaselostemykrat

• Suomen tietosuojalaki 2018: https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2018/20181050

• EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisohjeita: http://www.genealogia.fi/kaytannesaannot


14.04.2024Jäsenlehti n:o 33 1/2022
19.12.2023Jäsenlehti n:o 33 1/2022
07.04.2022Jäsenlehti n:o 32 1/2021
27.03.2021Jäsenlehti n:o 31 1/2020
20.02.2020Jäsenlehti n:o 30 1/2019
08.01.2020KANNAKSEN MYKRIEN DIGIJULKAISU 2020
04.08.2019Mykrien jälkiä Antrean Saviniemessä
14.03.2019Jäsenlehti n:ro 29
01.05.2018Infokirje vuodelle 2018
01.05.2018Vuosikokous ja sukutapaaminen Kangasalan Äijälässä 1.9.2018

Siirry arkistoon »