Syyskuun 2020 sukujuhla siirtyy seuraavaan vuoteen, vuosikokous marraskuussa

29.05.2020

Infokirje 2020

Maamme on joutunut kevään aikana korona viruksen vuoksi poikkeusoloihin, ja sillä on vaikutusta myös sukuseuramme toimintaan. Sukuseuran hallitus kokoontui ylimääräiseen hallituksen kokoukseen 25.4.2020 koronarajoitteiden vuoksi Skype -yhteydellä ja päätti mm. seuraavista asioista.

Sukuseuran 20 -vuotisjuhla

5.9.2020 pidettäväksi kaavailtu sukuseuran 20-vuotisjuhla perutaan ja siirretään ensi vuoteen. Sukujuhlan uusi ajankohta on 4.9.2021 ja paikkana tulee olemaan Ahlströmin ruukki Noormarkussa. Sukujuhlaan liittyen lähetetään erillinen kutsu keväällä 2021.

Sukuseuran vuosikokous 2020

Sukuseuran sääntömääräinen vuosikokous siirretään loppuvuoteen ja pidetään 28.11.2020 Helsingin työväenopistolla (os. Helsinginkatu 26) klo 12:00 alkaen. Sukuseuran hallitus kutsuu täten sukuseuran jäsenet vuosikokoukseen. Vuosikokouksesta muistutetaan sähköisiä kanavia pitkin lähempänä kokousta. Ohessa on vuosikokouksen esityslista. Muut kokouksen asiakirjat esitellään ja jaetaan vuosikokouksessa.

1.   Kokouksen avaus

2.   Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3.   Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4.   Hyväksytään kokouksen esityslista

5.   Ilmoitusasiat

6.   Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

7.   Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

8.   Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

9.   Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet toimikaudeksi 2020-2022

10. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastaja(t) toimikaudeksi 2020-2022 

11. Muut asiat

12.  Kokouksen päättäminen

Sukukirjan päivitysprojekti

Sukuseuran vuonna 2010 julkaiseman sukukirjan päivitysprojekti jatkuu koronasta huolimatta. Sukukirjan päivitetyn version (verkkojulkaisu), julkaiseminen toteutetaan vuoden 2021 sukujuhlassa Noormarkussa.

Pyydämmekin sukuun kuuluvia päivittämään oman perheensä tietoja sivustolla olevalla sähköisellä sukutietolomakkeella (ks. uutinen KANNAKSEN MYKRIEN DIGIJULKAISU 2020).

Tiedot voi päivittää myös lomakkeella olevassa nettiosoitteessa.

Karjalan Liiton jäsenyys sukuseuran kautta

Vuoden 2021 alusta lukien Karjalan Liitto (KL) on muuttamassa jäsenpolitiikkaansa ns. ”keskusjärjestö -muotoon” sukuseurojen osalta. Tämä tarkoittaa sitä, että KL on jatkossa tekninen ylläpitäjä sukuseurojen rekistereille, ja jäsenmaksut sekä seuroille että itse liitolle kanavoidaan keskitetysti KL:n kautta. Tällöin kaikki sukuseuran jäsenet saisivat sukuseuran laskun ohella myös KL:n laskun. Käytäntö johtaisi helposti Karjalan Liiton pakkojäsenyyteen, mikä ei ole sukuseuran sääntöjen eikä hengen mukaista. Kannaksen Mykrien -sukuseuran varsinaisista jäsenistä (94 kpl) vain 17 on maksanut vuonna 2019 KL:n jäsenmaksun sukuseuran kautta.

Kannaksen Mykrät -sukuseura on perustettu yhdistyslain mukaisesti itsenäisenä yhdistyksenä, jonka säännöt eivät velvoita sukuseuran jäseniä kuulumaan mihinkään muuhun yhdistykseen tai järjestöön. Sukuseuramme on perustamisestaan lähtien mahdollistanut jäsenyyden myös Karjalan Liitossa, mutta jatkossa se ei sukuseuramme sääntöjen ja KL:n muuttuneen jäsenmaksujen keräämiskäytännön takia ole mahdollista. Sukuseuramme jatkaa kuitenkin edelleen Karjalaisen kulttuuriperinnön ja historian vaalimista omalta osaltaan. Sukuseuran hallitus kannustaa Karjalan Liiton jäsenyydestä kiinnostuneita sukuseuran jäseniä jatkossa liittymään Karjalan Liittoon jonkin paikallisen karjalaseuran tai pitäjäseuran kautta.

Sähköinen tiedottaminen

Sukuseura siirtyy sähköiseen tiedottamiseen. Pyydämmekin niitä jäseniä, jotka saavat vielä maksulomakkeen paperisena mutta käyttävät sähköpostia, ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa sukuseuran sihteerille (timo.mykra@outlook.com). Sähköinen tiedottaminen on joustavampaa ja säästää kuluja. Maksulomake ja infokirje toimitetaan niille jäsenille paperisena, jotka eivät käytä sähköpostia.

Sukulaisten poismenoista ja uusien syntymistä pyydetään ilmoittamaan sukuseuran sihteerille.

Hyvää kesää!


27.03.2021Jäsenlehti n:o 31 1/2020
29.05.2020Syyskuun 2020 sukujuhla siirtyy seuraavaan vuoteen, vuosikokous marraskuussa
08.01.2020KANNAKSEN MYKRIEN DIGIJULKAISU 2020
20.02.2020Jäsenlehti n:o 30 1/2019
04.08.2019Mykrien jälkiä Antrean Saviniemessä
14.03.2019Jäsenlehti n:ro 29
01.05.2018Infokirje vuodelle 2018
01.05.2018Vuosikokous ja sukutapaaminen Kangasalan Äijälässä 1.9.2018
15.03.2018Jäsenlehti Nr:o 28
02.07.2017Karjalaiset kesäjuhlat Jyväskylässä

Siirry arkistoon »