Kaksostutkimus

Oheinen artikkeli on julkaistu alunperin 20.3.2000 Suomen Sukututkimusseuran ylläpitämällä SUKU-postituslistalla. Tietoja on sittemmin päivitetty 25.9.2000, 16.7.2001, 6.2.2003 ja 23.11.2003.

Kaksoset Kannaksen Mykrien sukuhaaroissa

Olen itse ollut kiinostunut kaksosista, sillä isän puoleisessa suvussani (Kannaksen Mykrät) niitä esiintyy melko paljon. Tässä kylmää numeroinformaatiota tietokannastani poimittuna ja sen lisäksi muutama kommentti liittyen aihetta käsitteleviin SUKU-listan viesteihin, jotka ovat minua inspiroineet.

Ikänäkökulma

Eeva (Saarinen?) kirjoitti 13.3.2000 aiheella
"Vs: uskottavaa vai ei!" :

> Etsiessäni omaa sukua HisKistä olen löytänyt useampiakin 
> 38-42 vuotiaina lapsia saaneita vaimoja. Jopa joillekin on syntynyt
> kaksoset tai kolmoset.
 

Päivikki Kulju kirjoitti 16.3.2000 aiheella
"Vs: Kaksosista" :

> - - - olen huomannut että äitini isän puoleisissa suvuissa (Nurmo)
> on esiintynyt vanhoina aikoina jonkin verran kaksosia, jopa kahdet 
> kaksoset samassa perheessä.
 

Kolmosia ei Kannaksen Mykrissä ole tullut vastaan mutta yhteen perheeseen on syntynyt kolmet kaksoset, kahteen perheeseen kahdet kaksoset ja 17 perheeseen yhdet kaksoset. Kaksosia on siis syntynyt yhteensä 20 perheeseen.

Kaksoslapsia on tietokannassani yhteensä 48 kpl. Nämä kaikki ovat 1600-1700-luvun taitteessa syntyneiden kantavanhempien jälkeläisiä. Jälkeläisiä löytyy 11 sukupolvessa yhteensä 1316 kpl.

Kaksosia synnyttäneiden äitien keski-ikä on 29 vuotta. Luku on saatu laskemalla keskiarvo äitien ikävuosista kaksosten syntymähetkellä. Kahden äidin ikätiedot puuttuvat. Nuorin äiti on ollut kaksosten syntymähetkellä 22-vuotias ja vanhin 43-vuotias.
 

Helena Karppinen kirjoitti 15.3.2000 aiheella
"Kaksoset sukututkimuksessa" :

> Olen pannut merkille, että vielä 1800-luvun puolivälissä syntyneet 
> kaksoset useimmiten kuolivat pian syntymänsä jälkeen. Vasta 1800
> -luvun lopun ja 1900-luvun alkupuolella ja sen jälkeen kaksoset 
> saattoivat, tai ainakin toinen heistä, jäädä eloon.
 

Kannaksen Mykrissä ennen 1900-lukua syntyneiden kaksoslasten keski-ikä on 9 vuotta. Joidenkin lasten ikätiedot puuttuvat. Suurin osa kaksoslapsista on kuollut hyvin nuorina; osa on elänyt vain muutaman päivän. 18 kaksoslasta elää vielä tänä päivänä.

Sukupuolinäkökulma

Juhani Holli kirjoitti 16.3.2000 aiheella
"Kaksosista" :

> Äitini on saanut kaksoset 31 vuotiaana. Yhteensä 12 lasta.
> Kaksoset toinen tytär ja toinen poika. - - -
> - - - Mikä tässä on ihmeellisintä että saman suvun kaksosten saajat
> ovat naisia. Periytyykö tämä sitten vain naisten välityksellä?
 

Minun tietokantani kaksosperheissä keskimääräinen lapsiluku on 7,2. Ennen sotia on lapsiluku ollut melko suuri, esim. kahdessa kaksosperheessä 12 lasta. Sotien jälkeen kaksosia synnyttäneiden perheissä on lapsia kahdesta kuuteen. Perheessä, johon syntyi kolme paria kaksosia (1800-luvun puolivälin tienoilla), oli lapsia yhteensä 9.

Neljässä kaksosperheessä äiti kuuluu Kannaksen Mykriin, muissa 16 kaksosperheissä isä kuuluu sukuun. Toisaalta suvusta on varhaisimmissa polvissa tutkittu vain lähinnä poikien jälkeläiset.
 

Helena Karppinen kirjoitti 16.3.2000 aiheella
"Re: Vs: Kaksosista" :

> - - - Tietysti jos ne ovat voittopuolisesti olleet samaa sukupuolta 
> olevia pareja, niin myöhempinä aikoina sukuun syntyneet identtiset 
> kaksoset voisivat ikäänkuin vahvistaa teoriaa.
 

Minulla kaksoslapsista on miepuolisia 25 ja naispuolisia 25. Samaa sukupuolta edustavia kaksosia on syntynyt 18 paria, kun kaksossynnytyksiä on yhteensä 25. Identtisistä kaksosista ei minulla ole mitään viitteitä.

Kaksosesiintymät eri sukuhaaroissa

Helena Karppinen kirjoitti 16.3.2000 aiheella
"Re: Kaksosista" :

> Mutta silti - viittaan aiempaan viestiini - meilläkin suurimmat kaksos-
> esiintymät keskittyvät kahteen sellaiseen sukuhaaraan, joiden 
> voidaan olettaa olevan samanalkuisia; Hiitolan ja Kurkijoen haarat.
 

Kannaksen Mykrissä on kantavanhempien lapsista lähtien tarkasteltuna neljä pääsukuhaaraa: Hiitolassa kaksi, Jääskessä yksi ja Antreassa yksi. Sivuhaaroja erkaantuu näistä Kirvuun, Uuteenkirkkoon (Vpl), Viipuriin ja Rautjärvelle. Kaikilla sukuhaaroilla on siis sama juuri.

Hiitolan kahdessa sukuhaarassa on yhteensä 32 kaksoslasta. 22 kaksoslapsen vanhemmista toinen kuuluu Hiitolan 2. sukuhaaraan ja toinen johonkin muuhun sukuun. Kuuden kaksoslapsen molemmat vanhemmat kuuluvat Hiitolan 2. sukuhaaraan ja kuuden kaksoslapsen molemmat vanhemmat joko 1. tai 2. Hiitolan sukuhaaraan. Viimeisessä tapauksessa molemmat vanhemmat siis kuuluvat Mykrä-sukuun.

Jääsken sukuhaarassa on yhteensä 12 ja Antrean sukuhaarassa 8 kaksoslasta.

Kaksoslasten määrä sukupolvittain

Oheisesta taulukosta käy ilmi kaikkien syntyneiden lasten ja kaksoslasten määrä sukupolvittain. Ensimmäisessä sarakkeessa on sukupolven numero, toisessa syntyneiden lasten määrä ja kolmannessa kaksoslasten määrä. Viimeisellä rivillä ovat määrät yhteensä. Ensimmäiseen sukupolveen kuuluvat Kannaksen Mykrä-suvun kantavanhemmat.

 

 

 

 

  

I

2

0

  

II

11

0

  

III

53

0

  

IV

89

8

  

V

125

4

  

VI

210

12

  

VII

224

6

  

VIII

301

8

  

IX

289

4

  

X

238

6

  

XI

36

2

  

yhteensä

   1576

   50

 

 

 

 

Jokainen voi itse vetää numeroista johtopäätöksiä haluamallaan tavalla. Tiedot on poimittu Kannaksen Mykrien sukutietokannasta, joka käsittää n. 2520 henkilön tiedot. Näistä jälkeläisiä n. 1580, puolisoja n. 690 ja puolison vanhempia n. 250 (tiedot tammikuulta 2003).

Loppuun heitän vielä SUKU-listalaisille kysymyksen. Onko teillä kokemuksia siitä, että KAKSOSIA SYNTYY pääsääntöisesti vain JOKA TOISESSA SUKUPOLVESSA?

Näin ei tunnu olevan, kun itse tarkastelen kysymystä koko sukutietokantani suhteen. MUTTA kun kysymystä tarkasteleekin eri sukuhaaroissa, niin tämän suuntaisia havaintoja ilmenee.

Toivon mukaan jokainen listalainen on kyennyt selektiivisen silmä-aivo -synkronoinnin ansioista tarkastelemaan yllä olevaa ja on sitä myöten saanut - tähän asti sinnikkäästi luettuaan - poimittua kaiken oleellisen!!! ;-)))