III Sukutapaaminen Kullaalla

Mykrät kokoontuivat sukuseuran järjestämään kolmanteen sukutapaamiseen elokuun 22. päivänä 2004 Kullaalle. Sukujuhlaa vietettiin idyllisessä Leineperin ruukin Kankipajassa. Ennen juhlaa oli muistotilaisuus Kullaan kirkkopuistossa. Tapaamisen yhteydessä järjestettiin sääntömääräinen vuosikokous, jossa valittiin uusi hallitus toimikaudelle 2004-06. juhla03_leineperi_kesa_min.jpg

Ennen vuosikokousta kokoonnuttiin Kullaan kirkolle muistotilaisuuteen, jossa hallituksen pj. Juhana Mykrä lausui muistosanat ja laski vpj. Marja-Leena Perttula kanssa seppeleen Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille. Tilaisuuden päätteeksi veisattiin vielä virsi.

Sukuseuran sääntömääräisessä vuosikokouksessa valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Juhana Mykrä. Uusiksi hallituksen varajäseniksi valittiin Raija Sankala (Hiitola 2) ja aiemmin rahastanhoitajana hallituksen ulkopuolella toiminut Tapio Mykrä (Hiitola 1+2). Hallitus piti juhlan jälkeen järjestäytymiskokouksensa, jolloin varapuheenjohtajaksi tuli valituksi Marja-Leena Perttula (Hiitola 1+2) ja sihteeriksi Janne Mykrä (Hiitola 2). Ks. luottamushenkilöesittely

Vuosikokouksen jälkeen yli 120 sukulaista kokoontui lämminhenkiseen sukujuhlaan nauttimaan ohjel-masta ja herkullisista pitopöydän antimista. Juhana Mykrä lausui tervehdyssanat ja suoritti sukulaisten esittelyn. Juhlassa palkittiin perinnekeräyksessä kunnostautuneita sukulaisia Kalevala-aiheisin koru-palkinnoin. Korupalkinnon saivat Meri Kaarne, Hely Matikainen ja Teuvo Vartio. Uusiksi kunniajäse-niksi kutsuttiin Väinö Mykrä Toijalasta, s. 1908 (Hiitola 1) ja Sylvi Kaunismäki Porista (Hiitola 2). Kun-niajäsenille luovutettiin kunniajäsenkirja. Helena Mykrä lausui koskettavat muistosanat edesmenneen kummitätinsä ja seuran ensimmäisen kunniajäsenen Mirjam Mattilan (Antrea) muistoksi, minkä jälkeen vietettiin hiljainen hetki.

Essenin musiikkikorkeakoulussa Saksassa opiskeleva fagotisti Lauri Mykrä (Hiitola 1+2) ja Sibelius-Akatemiassa opiskeleva pianisti Hanna Mykrä (pso Hiitola 1+2) esittivät Carita Holmströmin koomisen teoksen The Touring Musician. Hanna oli kertojan roolissa ja Laurin taidokas soitto antoi mahdollisuu-den tutustua harvinaiseen puhallinsoittimen.

Tilaisuudessa saimme kuulla myös Antti Kuusiston (pso Hiitola 2) kertomana esityksen ruukkikylän läheisyydessä olevasta vaikuttavasta talonpoikaiskulttuurikohteesta, Jalomäen umpipihasta, johon juhlavierailla oli mahdollisuus tutustua paikan päällä päivän aikana. Sihteeri Janne Mykrä (Hiitola 2) kertoi Mykrien kevätretkisuunnitelmista.

Paikalle oli tilattu valokuvaaja ja tilaisuudessa suoritettiin perinteinen sukuvalokuvaus. Kuvia voi tilata suoraan valokuvaajalta.

Näytteillä oli sukututkimuksen tuloksia ja perinneaineistoa. Tapaamisen yhteydessä järjestettyjä arpajaisia varten sukulaiset olivat lahjoittaneet runsaasti voittoja. Kiitos lahjoittajille ja onnea voittajille!

Tapaamiseen liittyvistä järjestelyistä vastasi järjestelytoimikunta, johon kuuluivat hallituksen jäsenet Pirkko Eriksson, Juhana Mykrä, Marja Leena Perttula ja Arja Randell’.


Leineperin sijainti kartalla

juhla03_kartta_02.jpgjuhla03_kartta_01.jpg