I Sukutapaaminen Kokemäellä

suku2000_perinnepuku_min.jpgKaikkien sukuhaarojen välinen Kannaksen Mykrien ensimmäinen sukutapaaminen järjestettiin lauantaina 12.8.2000 Kokemäen Pitkäjärvellä Satakunnassa.

Kaikki Mykrä-sukuun kuuluvat perheineen olivat tervetulleita viettämään rattoisaa aikaa sukulaisten kesken maittavan ruoan ja mielenkiintoisten ohjelmanumeroiden siivittämänä.

Sukutapahtumassa oli mahdollisuus tutustua mm. näyttelyyn, jossa esiteltiin Kannaksen Mykrien eri sukuhaaroja yhdistävän sukututkimuksen tuloksia sukupuineen, karttoineen ja kuvineen. Tapahtumassa informoitiin myös tulevasta sukuseuratoiminnasta.

Ohjelmassa oli myös murrepakinoita, musiikkiesityksiä ja yhteislaulua sekä karjalaisten perinnepukujen esittelyä. Ensimmäiseen sukutapaamiseen osallistui suvun jäseniä perheineen kaikenkaikkiaan noin 120 henkeä. Vanhin sukutapaamiseen osallistunut oli 87-vuotias ja nuorin 3-kuukautinen.


Yleiskokous 12.8.2000: seuralle luottamushenkilöt ja säännöt

Elokuun sukutapaamisen yhteydessä järjestettiin yleiskokous, jossa hyväksyttiin säännöt sekä valitiin sukuseuralle puheenjohtajahallitus sekä muut luottamushenkilöt.

Hallitus piti sukutapaamisen yhteydessä järjestäytymiskokouksen ja käynnisti aktiivisen sukuseuratoiminnan. Kiireisimpinä toimenpiteinä päätettiin panna vireille sukuseuranrekisteröiminen ry:ksi ja avata seuralle oma pankkitili, jonne kerätään mm. vuoden tulevat jäsenmaksut. Hallituksen kokouksessa päätettiin valmistella seuralle sukutiedote, jonka mukana lähetettiin syksyn 2000 aikana jäsenmaksua varten pankkisiirtolomake.

Täyttämällä sukutietolomakkeen voi liittyä sukuseuran jäseneksi tai kysyä lisää seurasta.


Sukutapaamiset & Retket