Toimintakertomus vuodelta 2005

1. Johdanto

Sukuseuran toiminta oli toimintavuoden aikana melko vilkasta. Toukokuussa sukuseura järjesti sukuretken Karjalan kannakselle. Osallistuttiin myös ensimmäistä kertaa Karjalaisille kesäjuhlille Lahdessa. Hallitus kokoontui kahdesti päättämään talouteen ja muihin seuran intresseihin liittyvistä asioista.

Tekstissä on tilastojen osalta kaarisulkujen sisällä ilmoitettu edellisvuoden tilasto.

2. Toimihenkilöt

Hallituksen varsinasiet jäsenet

 • pj. Juhana Mykrä, Helsinki [HIITOLA 1+2]
 • vpj. Marja Leena Perttula, Pomarkku [HIITOLA 1+2]
 • siht. Janne Mykrä, Vantaa [HIITOLA 2]
 • Pirkko Eriksson, Pori [HIITOLA 2]
 • Markku Mykrä, Riihimäki [ANTREA]
 • Arja Randell, Mynämäki [HIITOLA 2]

Hallituksen varajäsenet:

 • rahastonh. Tapio Mykrä, Kokemäki [HIITOLA 1+2]
 • Raija Sankala, Jyväskylän mlk [HIITOLA 2]

Tilintarkastajat:

 • Liisa Mykrä, Vantaa [pso HIITOLA 2]
 • Sirkka Riihimäki, Pomarkku [HIITOLA 1+2]

Varatilintarkastajat:

 • Mailis Kangasniemi, Noormarkku [HIITOLA 1+2]
 • Marja-Liisa Mykrä, Kokemäki [pso HIITOLA 1+2]

3. Toiminta

Kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidetään sääntöjen mukaan kahden vuoden välein, joten toimikaudella ei ollut vuosikokousta.

Sukuseuran hallitus kokoontui toimikauden aikana kaksi kertaa. Kevätkokous pidettiin Pomarkussa Marja Leena Perttulan kotona 5.3.2005, jolloin läsnä oli 5 hallituksen jäsentä ja 2 varajäsentä. Syyskokous pidettiin 17.9.2005 Riihimäellä Janne Mykrän kotona, jossa läsnä oli 5 hallituksen jäsentä ja 1 varajäsen.

Hallitusten jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 81 (76 vuonna 2004), jossa luvussa on huomioitu myös varajäsenet, jotka ovat olleet kutsuttuina kaikkiin kokouksiin. Kokouksissa käsiteltyjen pykälien yhteismäärä oli 23 (31 vuonna 2004).

Jäsenistö

Jäsenmäärä vuoden 2005 lopussa oli 315 (302 vuonna 2004). Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 13 uutta jäsentä (23 vuonna 2004). Näistä 3 (10) liittyi varsinaisiksi jäseniksi ja 10 (12) perhejäseniksi. Naisia liittyneistä oli 7 (12) ja miehiä 6 (11). Yksi varsinainen jäsen poistettiin rekisteristä kuoleman vuoksi. Uusien jäsenten keskimääräinen ikä oli 35 vuotta (44).

Kokonaisjäsenmäärästä vuoden 2005 lopussa varsinaisia jäseniä oli 137 (135 vuonna 2004), perhejäseniä 176 (165) ja kunniajäseniä 2 (2). Kunniajäseniä on kutsuttu seuraan yhteensä 3, joista yksi on aiemmin kuollut. Naisia oli jäsenistöstä 170 (163) ja miehiä 145 (139). Kaikkien jäsenten keskimääräinen ikä oli 43 vuotta (42), varsinaisten jäsenten 54 vuotta (53) ja perhejäsenten 35 vuotta (34). Vanhimman jäsenen ikä oli vuoden 2005 lopussa 97 (96) vuotta (Väinö Mykrä), nuorimman 1 (9) kuukautta (Iida Mykrä).

Jäsenistö jaoteltuna syntymäpaikan mukaan:

 • Pori: 31 jäsentä = 10 % kokonaismäärästä
 • Hämeenlinna: 11 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • Kankaanpää: 10 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • Noormarkku: 11 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • Heinola: 10 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • Imatra: 13 jäsentä = 4 % kok.määrästä
 • Pomarkku: 10 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • Ulvila: 11 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • Helsinki: 8 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • ULKOMAAT: 4 jäsentä = 1 % kok.määrästä
 • KARJALA: 31 jäsentä = 10 % kok.määrästä
 • Näissä syntynyt yht. 150 jäsentä = 46 % kok.määrästä (315)

Jäsenistö jaoteltuna asuinpaikan mukaan:

 • Pori: 41 jäsentä = 13 % kokonaismäärästä
 • Hämeenlinna: 17 jäsentä = 5 % kok.määrästä
 • Riihimäki: 17 jäsentä = 5 % kok.määrästä
 • Vantaa: 13 jäsentä = 4 % kok.määrästä
 • Ulvila: 12 jäsentä = 4 % kok.määrästä
 • Kankaanpää: 10 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • Heinola: 9 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • Helsinki: 9 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • Imatra: 9 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • Lahti: 8 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • Noormarkku: 8 jäsentä = 3 % kok.määrästä
 • ULKOMAAT: 7 jäsentä = 2 % kok.määrästä
 • Näissä asuu yht. 160 jäsentä = 51 % kok.määrästä (315)

Jäsenistö jaoteltuna sukuhaaran mukaan:

 • ANTREA: 46 jäsentä = 15 varsinaista ja 31 perhejäsentä
 • HIITOLA 1: 6 jäsentä = 2 varsinaista ja 3 perhejäsentä ja 1 kunniajäsen
 • HIITOLA 2: 94 jäsentä = 40 varsinaista ja 53 perhejäsentä ja 1 kunniajäsen
 • HIITOLA 1+2: 126 jäsentä = 60 varsinaista ja 66 perhejäsentä
 • JÄÄSKI: 21 jäsentä = 8 varsinaista ja 13 perhejäsentä
 • KIRVU: 7 jäsentä = 4 varsinaista ja 3 perhejäsentä
 • RAUTJÄRVI: 4 jäsentä = 1 varsinaista ja 3 perhejäsentä
 • UUSIKIRKKO: 11 jäsentä = 6 varsinaista ja 5 perhejäsentä
 • VIIPURI: 0 jäsentä = 0 varsinaista ja 0 perhejäsentä
 • Yhteensä 315 jäsentä, joista 136 varsinaista jäsentä, 177 perhejäsentä ja 2 kunniajäsentä

Jäsenmäärän kehitys toimintavuoden aikana:

 • Jäsenmäärä  31.12.2004  302 jäsentä
 • Jäsenmäärä  31.03.2005  305 jäsentä
 • Jäsenmäärä  30.06.2005  306 jäsentä
 • Jäsenmäärä  30.09.2005  308 jäsentä
 • Jäsenmäärä  31.12.2005  315 jäsentä

10 euron jäsenmaksu kerättiin kaikilta varsinaisilta jäseniltä kesäkuun puolivälissä. Muistutusmaksulomakkeita ei lähetetty maksunsa suorittamatta jättäneille. Perhejäsenet sekä kunniajäsen olivat sääntöjen mukaisesti vapaat jäsenmaksusta. Perhejäsenistä muutama suoritti vapaaehtoisen jäsenmaksun. Liittymismaksua ei kerätty. Jäsenrekisteriä ylläpiti seuran pj. Juhana Mykrä.

Pankkitili

Sukuseuran jäsenmaksujen suorittamista ja muuta maksuliikennettä varten käytössä oli pankkitili Nordea Oyj:n Kokemäen konttorissa. Pankkitiliä hoiti rahastonhoitaja Tapio Mykrä.

Talous

Sukuseuran tilinpäätös vuodelta 2005 näyttää 110,19 euron ylijäämää (-669,93 eur vuonna 2004). Sukuseuran pankkitilin saldo toimintavuoden päättyessä oli 1154,16 eur (1043,97).

Tuotot: Tulot kertyivät jäsenmaksuista, yhteensä 170 x 10 eur = 1700 eur ja sukuretken osallistumismaksuista 6494 eur. Jäsenmaksun suorittaneita oli kirjanpidon mukaan yhteensä 170 kpl, kun monet maksoivat vuoden 2004 jäsenmaksun vasta vuoden 2005 puolella. Tuotot olivat yhteensä 8198 eur (3123).

Kulut:  Suurimmat kulut koostuivat seuraavista: sukuretken kulut 6134,45 eur, jäsenlehden kulut 571,10 eur (466,20), sukuseuran vaakuna 480 eur, matkakorvaukset 306,80 eur (195,20), postimaksut 152,15 eur (126,30), jäsenmaksut 100 eur (100), pankin kulut 88,81 eur (57,30), sukututkimus 60 eur, kokouskulut 54,16 eur, kotisivut 50 eur,  toimistokulut 24,09 eur (67,45), muistamiset 19,75 eur (339) ja muut kulut 49,70 eur (18,00). Kaikki menot olivat yhteensä 3795,45 eur (1337,89).

Julkaisutoiminta

Sukuseuran jäsenlehti, ”Kannaksen Mykrät”, ilmestyi kaksi kertaa. Sukuseuran hallitus järjesti lehden painatuksesta ja postituksesta tarjouskilpailu, jonka perusteella espoolainen Otamedia Oy vastasi jäsenlehdestä molempien ilmestyneiden numeroiden osalta.

Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyi maaliskuussa 16-sivuisena, painos 150 lehteä. Toinen lehti ilmestyi marraskuussa 16-sivuisena, painos 150 lehteä. Mukana ei seurannut liitteitä. Jäsenmaksulomakkeet postitettiin erikseen toukokuussa.

Jäsenlehteä olivat toimittamassa pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä. Päätoimittajana toimi Juhana Mykrä. Internetissä julkaistiin edelleen sukuseuran www-kotisivuja, jossa on luettavana myös jäsenlehden nettiversio PDF-muodossa.

Vuonna 2004 hallituksen asettama sukukirjatoimikunta ei kokoontunut toimintavuoden aikana, vaan asioita käsiteltiin hallitusten kokousten yhteydessä. Toimikuntaan kuului hallituksen jäsenistä Janne Mykrä, Juhana Mykrä ja Raija Sankala. Toimikunta vastaa sukukirjan sisällöllisestä suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Sisältörunkoa on täsmennetty ja aineistoa koottu.

Sukuseura internetissä

Sukuseuralla oli oma sähköpostiosoite ja www-kotisivut internetissä. Internetyhteyksiä ylläpiti Juhana Mykrä, joka oli myös www-sivuston päätoimittajana. Sähköpostiosoitteena oli  [info@mykrat.net].  Sukuseuralla oli oma verkkotunnus, jonka tarjosi riippumaton ProKarelia -verkkojulkaisu. Internetkotisivujen osoite oli  [http://www.mykrat.net].

Tiedottaminen

Sukuseuran asioista tiedottamiseen käytettiin toimintavuoden aikana seuraavia medioita: seuran oma jäsenlehti, jäsenille postitetut kirjeet, sähköpostiviestiliikenne ja seuran www-kotisivut internetissä.

Arkistointi

Sukuseuraan liittyvää yleisarkistoa hoiti sihteeri Janne Mykrä. Arkistossa säilytetään mm. sukuseuran kokouspöytäkirjat ja kirjeet. Arkistossa ovat myös lahjoituksena saatu kirjallisuus, valokuvat ja muu materiaali sekä sukutapaamisiin tarkoitettu vieraskirja. Arkistoon talletettiin toimintavuoden aikana perinneaineistoa, mm. kirjoituksia, valokuvia ja lehtileikkeitä, joita saatiin seuran jäseniltä. Seura hankki Karjalaisilta kesäjuhlilta sukututkimusaiheisen kirjan. Osa materiaalista on ollut sijoitettuna puheenjohtajan kotona.

Sukututkimus ja koulutus

Sukututkimustyö jatkui edelleen muiden kiireiden vuoksi aikaisempia vuosia pienemmässä mittakaavassa. Tutkimus kohdistui lähinnä elossa oleviin jälkipolviin.

Juhana Mykrä vieraili lokakuussa Vantaan seudun sukututkijat ry:n järjestämään "Kuulutko sukuuni" -tapahtumassa. Juhana kävi sivutyönään kouluttamassa pääkaupunkiseudun kansalaisopistoissa opiskelija-ryhmiä teemalla ”Tietotekniikka sukututkimuksen apuna”.

Edustukset

Sukuseura oli jäsenenä Karjalan Liitossa sekä Karjalaisten sukuyhteisöjen liitossa. Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton hallitus toimii myös Karjalan Liiton sukuseuratoimikuntana. Sihteeri Janne Mykrä toimi Karjalaisten sukuyhteisöjen liiton hallituksen jäsenenä. Lisäksi sukuseuran sihteeri valittiin keväällä 2005 Karjalan Liiton liittokokouksessa Karjalan Liiton liittovaltuuston jäseneksi.

Sukuseuralla oli edustus Karjalaisten kesäjuhlien juhlakulkueessa 19.6.2005. Mukana oli useita sukulaisia. Kesäjuhlien yhteydessä järjestetyllä Karjala Maratonilla Artjärvellä sukuseuraa edusti Erik Mykrä sijoittuen viidenneksi sarjassa M65.

Sukutapaamiset ja muut tapahtumat

Sukuseura järjesti kaikille sukulaisille tarkoitetun sukuretken Karjalan kannakselle 5. – 8.5.2005. Matkakohteina olivat Antrea ja Hiitola. Tutustumismatka tehtiin myös Kurkijoelle ja Elisenvaaraan. Matkanjohtajana toimi Markku Kuronen ja majoittautuminen oli Kurosen talolla ja hiitolaisissa perheissä. Matkalla oli mukana 23 sukulaista ja kaksi kuljettajaa. 

Merkkipäivät

Vuoden 2005 aikana jatkettiin edellisten vuosien tapaan hyväksi havaittua tapaa lähettää syntymäpäiväonnittelukortti kunnioitettavaan ikään ehtineille suvun jäsenille ja suruadressi poisnukkuneiden sukulaisten omaisille. Muistokorttivastaavana toimi varapuheenjohtaja Marja Leena Perttula.

Seuraavat jäsenet täyttivät pyöreitä vuosia toimintavuoden aikana:

 • 03.01. Koponen (o.s. Roininen) Aino, Hyvinkää, pso HIITOLA 1+2, 75 vuotta
 • 19.01. Kaunismäki (o.s. Pulli) Lea, Jämsä, pso HIITOLA 2, 65 vuotta
 • 15.02. Matilainen (o.s. Mykrä) Maija-Liisa, Kuopio, KIRVU, 60 vuotta
 • 09.03. Rinne Auvo, Söörmarkku, pso HIITOLA 1+2, 65 vuotta
 • 29.03. Mykrä (o.s. Kallio) Sirpa, Helsinki, pso HIITOLA 1+2, 60 vuotta
 • 03.05. Siitonen Seppo Tapani, Taavetti, pso JÄÄSKI, 50 vuotta
 • 21.05. Airaksinen (o.s. Mykrä) Vuokko, Kuopio, KIRVU, 50 vuotta
 • 23.06. Kaunismäki Teuvo, Jämsä, HIITOLA 2, 65 vuotta
 • 27.06. Mykrä (o.s. Kurki) Hilkka, Riihimäki, pso ANTREA, 85 vuotta
 • 28.06. Laalo Raimo, Hämeenlinna, HIITOLA 1+2, 65 vuotta
 • 02.07. Iivonen Teija, Lavia, HIITOLA 1+2, 60 vuotta
 • 20.07. Airaksinen Antti Juhani, Kuopio,pso KIRVU, 50 vuotta
 • 07.08. Riihimäki Pekka Olavi, Pomarkku, HIITOLA 1+2, 50 vuotta
 • 21.09. Pasanen (o.s. Ryösä) Raija, Jyväskylän mlk, HIITOLA 2, 60 vuotta
 • 26.09. Ilves (o.s. Mykrä) Ritva, Joutseno, HIITOLA 1+2, 65 vuotta
 • 06.11. Mykrä (o.s. Setälä) Marja-Liisa, Kokemäki, pso HIITOLA 1+2, 60 vuotta
 • 13.11. Heinonen (o.s. Mykrä) Elvi, Ulvila, HIITOLA 2, 80 vuotta
 • 16.11. Mykrä Juha, Virsbo, Ruotsi, HIITOLA 1, 50 vuotta
 • 24.11. Perttula (o.s. Mykrä) Marja Leena, Pomarkku, HIITOLA 1+2, 60 vuotta
 • 18.12. Mykrä Timo, Muurame, ANTREA, 50 vuotta