Toimintakertomus vuodelta 2000

1. Johdanto

Kannaksen Mykrät sukuseuran perustamiskokous oli 23.11.1999 Vantaalla. Sen jälkeinen kulunut vuosi 2000 oli monellakin tavalla merkittävä. Sukuseura aloitti aktiivisen sukuseuratoiminnan järjestämällä elokuussa Kannaksen Mykrien ensimmäisen kaikille sukuhaaroille tarkoitetun sukutapaamisen. Sen yhteydessä pidetyssä yleiskokouksessa hyväksyttiin sukuseuran säännöt sekä valittiin sukuseuran asioita hoitamaan puheenjohtaja, hallitus ja muut luottamushenkilöt.

2. Toimihenkilöt

Sukuseuran toiminnasta kuluneena vuonna ovat vastanneet:

 • pj. Juhana Mykrä, Helsinki [HIITOLA 1+2]
 • vpj. Helena Mykrä-Rantanen, Hämeenlinna [ANTREA]
 • siht. Janne Mykrä, Vantaa [HIITOLA 2]
 • rahastonh. Tapio Mykrä, Kokemäki [HIITOLA 1+2]

Edellä mainituista rahastonhoitaja ei ole ollut hallituksen jäsen.

Hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet:

 • Hannu Mykrä, Masku [HIITOLA 2]
 • Pentti Mykrä, Pori [HIITOLA 1+2]
 • Arja Randell, Mynämäki [HIITOLA 2]

Hallituksen varajäseninä ovat toimineet:

 • Heikki Mykrä, Lieto [UUSIKIRKKO]
 • Martti Mykrä, Riihimäki [ANTREA]

Tilintarkastajina ovat toimineet:

 • Liisa Mykrä, Vantaa [pso HIITOLA 2]
 • Sirkka Riihimäki, Pomarkku [HIITOLA 1+2]

Varatilintarkastajana on toiminut:

 • Marja-Liisa Mykrä, Kokemäki [pso HIITOLA 1+2]

3. Toiminta

Kokoukset

Sukuseuran yleiskokous pidettiin Pitkäjärvi -vapaa-ajankeskuksen tiloissa Kokemäellä Kannaksen Mykrien ensimmäisen sukutapaamisen yhteydessä 12.8.2000. Läsnä oli kuutisenkymmentä äänioikeutettua Mykrä-suvun jäsentä. Yleiskokouksessa hyväksyttiin sukuseuran säännöt sekä valittiin seuran asioita hoitamaan puheenjohtaja, hallitus ja muu luottamushenkilöstö.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Järjestäytymiskokous oli 12.8.2000 sukutapaamisen yhteydessä Kokemäellä, jolloin läsnä olivat kaikki hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä rahastonhoitaja (6+2+1=9). Toinen kokous pidettiin Fortumin tiloissa Naantalissa 3.11.2000, jolloin läsnä oli 4 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä rahastonhoitaja (4+1+1=6).

Yhdistyksen rekisteröinti

Kannaksen Mykrät -sukuseura jätti rekisteröinti-ilmoituksen Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteriin 7.9.2000. PRH:sta tuli joulukuussa pyyntö tehdä pieniä muutoksia joihinkin sukuseuran sääntöjen sanamuotoihin. Seura palautti sääntömuutokset yhdistysrekisteriin 19.2.2001 ja rekisteröinti on edelleen vireillä.

Jäsenistö

Sukuseuran jäsenmäärässä tapahtui jatkuvaa kasvua toimintavuoden aikana. Suurinta kasvu oli sukutapaamisen jälkeen sekä jäsenlehtien postitusten jälkeen. Jäsenmäärä oli vuoden 2000 lopussa kaikenkaikkiaan 204, joista varsinaisia jäseniä oli 96 ja perhejäseniä 108. Kunniajäseniä ei vuonna 2000 ollut yhtään. Naisia oli jäsenistöstä 108 ja miehiä 96.

Sukuhaaroittain jaoteltuna jäsenmäärät olivat seuraavat:

 • Antrea:   20 jäsentä, joista 10 varsinaista jäsentä ja 10 perhejäsentä
 • Hiitola 1:   5 jäsentä, joista 3 varsinaista jäsentä ja 2 perhejäsentä
 • Hiitola 2:   52 jäsentä, joista 30 varsinaista jäsentä ja 22 perhejäsentä
 • Hiitola 1+2:   61 jäsentä, joista 42 varsinaista jäsentä ja 19 perhejäsentä
 • Jääski:   9 jäsentä, joista 5 varsinaista jäsentä ja 4 perhejäsentä
 • Kirvu:   6 jäsentä, joista 3 varsinaista jäsentä ja 3 perhejäsentä
 • Rautjärvi:   0 jäsentä, joista 0 varsinaista jäsentä ja 0 perhejäsentä
 • Uusikirkko:   6 jäsentä, joista 3 varsinaista jäsentä ja 3 perhejäsentä
 • Viipuri:   0 jäsentä, joista 0 varsinaista jäsentä ja 0 perhejäsentä
   

Jäsenmäärän kehitys toimintavuoden aikana:

 • Jäsenmäärä 1.1.2000 8 jäsentä (perustajajäsenet)
 • Jäsenmäärä 31.3.2000 9 jäsentä
 • Jäsenmäärä 30.6.2000 28 jäsentä
 • Jäsenmäärä 30.9.2000 140 jäsentä
 • Jäsenmäärä 31.12.2000 204 jäsentä 

50 mk:n jäsenmaksu kerättiin kaikilta varsinaisilta jäseniltä marras-joulukuun aikana. Perhejäsenet olivat sääntöjen mukaisesti vapaat jäsenmaksusta. Liittymismaksua ei kerätty. Jäsenrekisteriä ylläpiti seuran pj. Juhana Mykrä.

Pankkitili

Sukuseuran jäsenmaksujen suorittamista ja muuta maksuliikennettä varten perustettiin pankkitili Meritapankki Oyj:n Kokemäen konttoriin. Pankkitiliä hoiti rahastonhoitaja Tapio Mykrä.

Talous

Sukuseuran tilinpäätös vuodelta 2000 näyttää 2 061,45 mk:n ylijäämää. Sukuseuran pankkitilin saldo toimintavuoden päättyessä oli 2 061,45 mk.

Tulot: Jäsenmaksuja kertyi vuoden 2000 aikana yhteensä 85 x 50 mk = 4 250 mk. Jäsenmaksunsa suorittaneita oli siis yhteensä 85 kappaletta. Maksumuistutus lähetettiin yhdeksälle jäsenmaksunsa suorittamatta jättäneelle vuoden 2001 helmikuussa. Tulot olivat yhteensä 4 254,70 mk.

Menot: Suurin osa menoista koostui jäsenlehden postituksesta, josta aiheutui yhteensä noin 900 mk:n menoerä. Jäsenlehden painatuskustannukset olivat 50 mk ja päätoimittajalle maksettiin 100 mk kulukorvaus. Toinen suurempi menoerä oli patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröintimaksu 325 mk. Menot olivat yhteensä 2 193,25 mk.

Sukututkimus

Sukututkimustyö jatkui rauhallisesti ja tiivistyi vuoden loppua kohti jälkipolvien selvitystyönä. Tavoitteena oli saada selville mahdollisimman monen sukulaisperheen osoitetiedot jäsenlehden postituksen ja sukuinformaation levittämisen vuoksi. Seuran pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä osallistuivat Helsingissä Karjalatalolla kokoontuvan hiitolais-kurkijokilaisen sukututkimuspiirin kokousiltoihin muutamia kertoja toimintavuoden aikana.

Julkaisutoiminta

Sukuseura perusti jäsenlehden, jonka nimeksi hallitus päätti "Kannaksen Mykrät". Jäsenlehden ensimmäisen numeron painos oli noin 250 kappaletta ja se lähetettiin marraskuussa kaikille Mykrä-sukuun kuuluviin perheisiin, joiden osoitetiedot olivat tiedossa. Joulukuussa ensimmäisestä numerosta otettiin vielä 50 kappaleen uusintapainos, kun sukuseura sai uusia sukulaisten osoitetietoja. Ensimmäinen numero oli kahdeksansivuinen ja sen paperikoko A5. Lehti painettiin käsityönä kopiokoneella monistaen. Vedos tehtiin tietokoneella tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmalla. Jäsenlehteä olivat toimittamassa pj. Juhana Mykrä, sihteeri Janne Mykrä ja varapj. Helena Mykrä-Rantanen. Päätoimittajana toimi Juhana Mykrä.

Sukuseura internetissä

Sukuseuralle perustettiin oma sähköpostiosoite ja www-sivut internetiin. Internetyhteyksiä ylläpiti Juhana Mykrä. Sähköpostiosoitteena oli toimintavuoden aikanakannaksen.mykrat@nic.fi ja www-sivujen osoitteena http://www.nic.fi/~kmykrat

Arkistointi

Sukuseuraan liittyvää yleisarkistoa hoiti puheenjohtaja Juhana Mykrä. Arkistossa säilytetään mm. sukuseuran kokouspöytäkirjat, kirjeet ja lehtileikkeet. Arkistossa ovat myös lahjoituksena saatu kirjallisuus ja muu materiaali sekä sukutapaamisiin tarkoitettu vieraskirja.

Sukuseuran arkistoon lahjoitettu kirjallisuus:

 • Rautapuu kukkii
  (Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993)
  Mirjam Mattila, toim. Tarja Salonen
  ISBN 951-37-0976-0 - Sukuseuran arkistoon lahjoittanut Mirjam Mattila 12.8.2000
 • Olin vanginvartija
  (Painatuskeskus Oy, Helsinki 1993)
  Mirjam Mattila, toim. Marjaana Kempas
  ISBN 951-37-1175-7
  - Sukuseuran arkistoon lahjoittanut Mirjam Mattila 12.8.2000
 • Rakastetaan rikki
  (Tummavuoren Kirjapaino Oy, Vantaa 1995)
  Mirjam Mattila
  ISBN 951-618-143-0
  - Sukuseuran arkistoon lahjoittanut Mirjam Mattila 12.8.2000

Sukuseuran arkistoon lahjoitettu ääninauhakasetti:

 • Uusia lauluja vanhasta Karjalasta
  (Tawast Tuotanto 1984)
  säv. Raimo Mattila, san. Mirjam Mattila, sov. Vesa-Heikki Mikkola
  - Sukuseuran arkistoon lahjoittanut Mirjam Mattila 12.8.2000

Edustukset

Reino Mykrän omaisia sukuseura muisti suruaddressilla. Hallituksen jäsenistä lisäksi Arja Randell' oli lähisukulaisena Reino Mykrän muistotilaisuudessa.

Koulutus

Juhana Mykrä osallistui Suomen Sukututkimusseuran järjestämille XXIII sukututkimuspäiville Helsingissä elokuussa 2000, jossa hän osallistui erilaisiin yleisöluentoihin ja kahden päivän mittaiselle sukututkimuksen jatkokurssille. Kurssin sisältöön kuului perehtyminen vanhoihin asiakirjalähteisiin, joita ovat esim. tuomiokirjat, voudintilit, läänintilit, henkikirjat jne.

Sukutapaamiset ja muut juhlat

Kannaksen Mykrien ensimmäinen kaikille sukuhaaroille tarkoitettu sukutapaaminen järjestettiin 12.8.2000 Pitkäjärvi -vapaa-ajan keskuksessa Kokemäellä. Kaikki Mykrä-sukuun kuuluvat perheineen kutsuttiin viettämään rattoisaa aikaa sukulaisten kesken maittavan ruoan ja mielenkiintoisten ohjelmanumeroiden siivittämänä.

Sukutapahtumassa oli mahdollisuus tutustua mm. näyttelyyn, jossa esiteltiin Mykrän sukua koskevan sukututkimuksen tuloksia sukupuineen, karttoineen ja kuvineen. Tapahtumassa informoitiin tulevasta sukuseuratoiminnasta. Ohjelmassa oli myös murrepakinoita, musiikkiesityksiä ja yhteislaulua sekä karjalaisten perinnepukujen esittelyä.

Ensimmäiseen sukutapaamiseen osallistui suvun jäseniä perheineen kaikenkaikkiaan noin 120 henkeä. Vanhin sukutapaamiseen osallistunut oli 87-vuotias ja nuorin 3-kuukautinen.