Toimintakertomus vuodelta 2004

1. Johdanto

Vuoden 2004 aikana ylläpidettiin aktiivista sukuseuratoimintaa. Elokuussa sukuseura järjesti Kannaksen Mykrien kolmannen sukutapaamisen. Sen yhteydessä pidettiin myös yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa valittiin uudet luottamushenkilöt toimikaudeksi 2004-2005. Hallitus kokoontui säännöllisesti päättämään talouteen ja muihin seuran intresseihin liittyvistä asioista. Aiemmin perustetun sukukirjatoimikunnan toiminta jatkui rauhallisena. Jäsenmäärä kasvoi ja ylitti vuoden lopussa 300 jäsenen rajan, mikä itsessään kertoo sukulaisten halusta olla mukana edistämässä sukuseuran toimintaa.

2. Toimihenkilöt

Sukuseuran toiminnasta kuluneena vuonna ovat vastanneet:

 • pj. Juhana Mykrä, Helsinki [HIITOLA 1+2] - 2003-04, 2004-05
 • vpj. Marja Leena Perttula, Pomarkku [HIITOLA 1+2] - 2003-04, 2004-05
 • siht. Janne Mykrä, Vantaa [HIITOLA 2] - 2003-04, 2004-05
 • rahastonh. Tapio Mykrä, Kokemäki [HIITOLA 1+2] - 2003-04, 2004-05

Rahastonhoitaja, joka valittiin hallituksen varajäseneksi 2004 vuosikokouksessa on sitä ennen toiminut hallituksen ulkopuolella.

Hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet:

 • Pirkko Eriksson, Pori [HIITOLA 2] - 2003-04, 2004-05
 • Markku Mykrä, Riihimäki [ANTREA] - 2003-04, 2004-05
 • Arja Randell, Mynämäki [HIITOLA 2] - 2003-04, 2004-05

Hallituksen varajäseninä ovat toimineet:

 • Sari Kangasniemi, Kirkkonummi [HIITOLA 1+2] - 2003-04
 • Heikki Mykrä, Lieto [UUSIKIRKKO] - 2003-04
 • Tapio Mykrä, Kokemäki [HIITOLA 1+2] - 2004-05
 • Raija Sankala, Jyväskylän mlk [HIITOLA 2] - 2004-05

Tilintarkastajina ovat toimineet:

 • Liisa Mykrä, Vantaa [pso HIITOLA 2] - 2003-04, 2004-05
 • Sirkka Riihimäki, Pomarkku [HIITOLA 1+2] - 2003-04, 2004-05

Varatilintarkastajina ovat toimineet:

 • Mailis Kangasniemi, Noormarkku [HIITOLA 1+2] - 2003-04, 2004-05
 • Marja-Liisa Mykrä, Kokemäki [pso HIITOLA 1+2] - 2003-04, 2004-05

3. Toiminta

Kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin sukutapaamisen yhteydessä 22.8.2004 Kullaan Leineperissä. Vuosikokoukseen osallistui 49 sukuseuran jäsentä.

Toimikaudella 2003-04 päätäntävaltaa käyttänyt hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhden kerran. Kevätkokous pidettiin 6.3.2004 Porissa Pirkko Erikssonin kotona, jolloin läsnä oli 4 hallituksen jäsentä ja rahastonhoitaja (4+1=5). Elokuun vuosikokouksessa valittu uusi hallitus kokoontui toimikauden aikana kah-desti. Järjestäytymiskokous pidettiin vuosikokouksen yhteydessä Kullaalla 22.8.2004, jolloin läsnä oli 5 hallituksen jäsentä ja 2 varajäsentä (5+2=7). Syyskokous pidettiin 13.10.2004 Tuusulan Nuppulinnassa Raija Sankalan äidin, Kerttu Ryösän kotona, jossa läsnä oli 5 hallituksen jäsentä ja 2 varajäsentä (5+2=7).

Hallitusten jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 76 (78 vuonna 2003), jossa luvussa on huomioitu myös varajäsenet ja rahastonhoitaja, jotka ovat olleet kutsuttuina kaikkiin kokouksiin. Kokouksissa käsitelty-jen pykälien yhteismäärä oli 31 (26).

Jäsenistö

Jäsenmäärä vuoden 2004 lopussa oli 302, kun se vuoden 2003 lopussa oli 280. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 23 uutta jäsentä (16 vuonna 2003). Näistä 10 liittyi varsinaisiksi jäseniksi ja 12 perhejäseniksi. 1 uusi jäsen nimitettiin kunniajäseneksi. Naisia liittyneistä oli 12 ja miehiä 11. Jäsenrekisteristä poistettiin 1 jäsen. Uusien jäsenten keskimääräinen ikä oli 44 vuotta (45 vuonna 2003).

Vuosikokouksessa 22.8.2004 nimitettiin seuran uusiksi kunniajäseniksi Väinö Mykrä, s. 23.4.1908 Hiitolassa [HIITOLA 1] ja Sylvi Kaunismäki, s. 19.10.1913 Hiitolassa [HIITOLA 2]. Seuran ensimmäinen kunniajäsen Mirjam Mattila, s. 20.5.1924 Antreassa [ANTREA], kuoli 30.7.2004 Hattulassa. Kaikille kunniajäsenille on luovutettu kunniajäsenkirja.

Kokonaisjäsenmäärästä vuoden 2004 lopussa varsinaisia jäseniä oli 135 (126 vuonna 2003), perhejäseniä 165 (153) ja kunniajäseniä 2 (1). Naisia oli jäsenistöstä 163 (152) ja miehiä 139 (128). Kaikkien jäsenten keskimääräinen ikä oli 43 vuotta (42), varsinaisten jäsenten 53 vuotta (52) ja perhejäsenten 34 vuotta (33). Vanhimman jäsenen ikä oli vuoden 2004 lopussa 96 vuotta, nuorimman 9 kuukautta.

Jäsenistö jaoteltuna syntymäpaikan mukaan:

 • Pori: 33 jäsentä = 11 % kokonaismäärästä
 • Hämeenlinna: 11 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Kankaanpää: 11 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Noormarkku: 11 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Heinola: 10 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Imatra: 10 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Pomarkku: 10 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Ulvila: 10 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Helsinki: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • ULKOMAAT: 3 jäsentä = 1 % kokonaismäärästä
 • KARJALA: 35 jäsentä = 12 % kokonaismäärästä
 • Näissä syntynyt yht. 153 jäsentä = 51 % kok.määrästä (302)

Jäsenistö jaoteltuna asuinpaikan mukaan:

 • Pori: 40 jäsentä = 13 % kokonaismäärästä
 • Hämeenlinna: 17 jäsentä = 6 % kokonaismäärästä
 • Vantaa: 12 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Lahti: 12 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Riihimäki: 12 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Helsinki: 11 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Kankaanpää: 10 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Ulvila: 10 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Heinola: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Noormarkku: 8 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • ULKOMAAT: 8 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Näissä asuu yht. 149 jäsentä = 49 % kok.määrästä (302)

Jäsenistö jaoteltuna sukuhaaran mukaan
(sisältää jäsenrekisteristä poistetut 7 jäsentä):

 • Antrea: 42 jäsentä, joista 15 varsinaista jäsentä, 27 perhejäsentä
 • Hiitola 1: 6 jäsentä, joista 2 varsinaista jäsentä, 3 perhejäsentä ja 1 kunniajäsen
 • Hiitola 2: 91 jäsentä, joista 40 varsinaista jäsentä, 50 perhejäsentä ja 1 kunniajäsen
 • Hiitola 1+2: 124 jäsentä, joista 60 varsinaista jäsentä ja 64 perhejäsentä
 • Jääski: 21 jäsentä, joista 8 varsinaista jäsentä ja 13 perhejäsentä
 • Kirvu: 7 jäsentä, joista 4 varsinaista jäsentä ja 3 perhejäsentä
 • Rautjärvi: 0 jäsentä, joista 0 varsinaista jäsentä ja 0 perhejäsentä
 • Uusikirkko: 11 jäsentä, joista 6 varsinaista jäsentä ja 5 perhejäsentä
 • Viipuri: 0 jäsentä, joista 0 varsinaista jäsentä ja 0 perhejäsentä
 • Yhteensä 302 jäsentä, joista 135 varsinaista jäsentä, 165 perhejäsentä ja 2 kunniajäsentä

Jäsenmäärän kehitys toimintavuoden aikana:

 • Jäsenmäärä 31.12.2003  280 jäsentä
 • Jäsenmäärä 31.03.2004  285 jäsentä
 • Jäsenmäärä 30.06.2004  293 jäsentä
 • Jäsenmäärä 30.09.2004  299 jäsentä
 • Jäsenmäärä 31.12.2004  302 jäsentä

10 euron jäsenmaksu kerättiin kaikilta varsinaisilta jäseniltä joulukuun aikana; eräpäivä oli vasta 22.12.2004, mikä lienee vaikuttanut osaltaan maksusuoritusten viivästymiseen. Muistutusmaksulomakkeet lähetettiin 39 varsinaiselle jäsenelle 25.2.2005. Perhejäsenet sekä kunniajäsen olivat sääntöjen mukaisesti vapaat jäsenmaksusta. Perhejäsenistä 4 (3 vuonna 2003) suoritti vapaaehtoisen jäsenmaksun. Liittymismaksua ei kerätty. Jäsenrekisteriä ylläpiti seuran pj. Juhana Mykrä.

Pankkitili

Sukuseuran jäsenmaksujen suorittamista ja muuta maksuliikennettä varten käytössä oli pankkitili Nordea Oyj:n Kokemäen konttorissa. Pankkitiliä hoiti rahastonhoitaja Tapio Mykrä.

Talous

Sukuseuran tilinpäätös vuodelta 2004 näyttää -669,93 euron alijäämää (-72,91 eur vuonna 2003). Sukuseuran pankkitilin saldo toimintavuoden päättyessä oli 1043,97 euroa (1713,90).

Tuotot: Tulot kertyivät jäsenmaksuista, yhteensä 87 x 10 euroa = 870 euroa ja sukujuhlienosallistumismaksuista 2050 euroa sekä arpajaistuotosta 203 euroa. Jäsenmaksun suorittaneita oli kirjanpidon mukaan yhteensä 87 kpl (monet maksoivat vasta v. 2005 puolella). Tuotot olivat yhteensä 3123 eu-roa (1264,98).

Kulut: Suurimmat kuluerät olivat matkakorvaukset 195,20 euroa, jäsenlehden kulut 466,20 euroa, toimis-tokulut 67,45 euroa, postimaksut 126,30 euroa, jäsenmaksut 100 euroa, sukuseminaari 39,00 euroa, pankin kulut 57,30 euroa, sukujuhlinen kulut 2358 euroa, muistamiset 339 euroa, arpajaiskulut 28,60 euroa ja muut kulut 18,00 euroa. Kaikki menot olivat yhteensä 3795,45 euroa (1337,89).

Julkaisutoiminta

Sukuseuran jäsenlehti, ”Kannaksen Mykrät”, ilmestyi kolme kertaa. Lehti ”painettiin" käsityönä kopiokoneella monistaen A5-paperikokoon. Vedos tehtiin tietokoneella tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmilla.

Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyi maaliskuussa 12-sivuisena, painos 150 lehteä. Toinen lehti ilmestyi kesäkuussa 8-sivuisena, painos 150 lehteä. Kolmas lehti ilmestyi joulukuussa 16-sivuisena, painos 150 lehteä. Toisen lehden mukana lähetettiin vuosikokouskutsu ja viimeisen lehden mukana jäsenmaksulomake.

Jäsenlehteä olivat toimittamassa pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä. Kirjoituksia jäsenlehteen tekivät myös seuran jäsenet Mirjam Mattila [ANTREA] ja Meri Kaarne [ANTREA]. Päätoimittajana toimi Juhana Mykrä. Internetissä julkaistiin edelleen sukuseuran www-kotisivuja, jossa on myös jäsenlehden nettiversio.

Vuonna 2004 hallituksen asettama sukukirjatoimikunta jatkoi toimintaansa. Toimikuntaan kuului hallituksen jäsenistä Sari Kangasniemi (vuosikokoukseen asti), Janne Mykrä ja Juhana Mykrä. Raija Sankala valittiin ulkomaille muuttaneen Sari Kangasniemen tilalle. Toimikunta vastaa sukukirjan sisällöllisestä suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Alustavaksi tavoitteeksi asetettua valmistumisajankohtaa on siirretty eteenpäin niin, että Kannaksen Mykriä käsittelevä sukukirja olisi valmis 2008 sukutapaamiseen mennessä. Alustavaa laajaa sisältörunkoa on täsmennetty ja aineistoa alettu kokoamaan siihen perustuen.

Sukuseura internetissä

Sukuseuralla oli oma sähköpostiosoite ja www-kotisivut internetissä. Internetyhteyksiä ylläpiti Juhana Mykrä, joka oli myös www-sivuston päätoimittajana. Sähköpostiosoitteena oli  [info(at)mykrat.net].  Sukuseuralla oli oma verkkotunnus, jonka tarjosi riippumaton ProKarelia -verkkojulkaisu. Internetkotisivujen osoite oli  [http://www.mykrat.net].

Tiedottaminen

Sukuseuran asioista tiedottamiseen käytettiin toimintavuoden aikana seuraavia medioita: seuran oma jäsenlehti, sähköpostiviestiliikenne, seuran kotisivut internetissä, Suomen Sukututkimusseuran SUKU -postituslista ja KarjalaisetSuvut -postituslista.

Arkistointi

Sukuseuraan liittyvää yleisarkistoa hoiti sihteeri Janne Mykrä. Arkistossa säilytetään mm. sukuseuran kokouspöytäkirjat ja kirjeet. Arkistossa ovat myös lahjoituksena saatu kirjallisuus, valokuvat ja muu materiaali sekä sukutapaamisiin tarkoitettu vieraskirja. Myös Mykrä-sukua koskevat lehtiartikkelit kuuluvat arkistoaineistoon. Meri Kaarne lahjoitti arkistoon kirjoittamansa kirjan Mitä hää hänes haastaa?.

Sukututkimus ja koulutus

Sukututkimustyö jatkui muiden kiireiden vuoksi aikaisempia vuosia pienemmässä mittakaavassa. Seuran pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä kävivät kerran Kansallisarkistossa tutkimassa sukututkimuksen arkistolähteitä.

Juhana ja Janne osallistuivat myös 16.-17. lokakuuta Vantaan seudun sukututkijat ry:n järjestämään "Kuulutko sukuuni" -tapahtumaan, jossa seuralla oli oma näyttelyosasto. Edellisvuoden tapaan osastolla kävi lukuisia näyttelyvieraita ja useita yhteystietoja vaihdettiin tulevaa hyödyntämistä ajatellen.

Perinteenkeruu

Sukuseuran hallituksen käynnistämää perinteenkeruukampanjaa jatkettiin pitkin vuotta. Sukuseuran arkistoon aineistoa lähetti kaikkiaan neljä sukuseuran jäsentä, jotka palkittiin Kullaalla järjestetyn sukutapaamisen yhteydessä korupalkinnoin.

Edustukset

Sihteeri Janne Mykrä osallistui Vantaan Tikkurilassa ”Kuulutko sukuuni” -tapahtuman (16.-17.10.) yhteydessä pidettyyn Karjalaisten sukuseurojen liiton vuosikokoukseen. Vuosikokouksessa Janne valittiin liiton hallituksen jäseneksi seuraavalle kaksivuotiskaudelle ja Karjalan liiton sukuseuratoimikuntaan sekä karjalaisten sukuyhteisöjen liiton ehdokkaaksi Karjalan Liiton valtuustoon.

Sukutapaamiset ja muut tapahtumat

Kannaksen Mykrien kolmas kaikille sukulaisille tarkoitettu sukutapaaminen järjestettiin sunnuntaina 22.8.2004 satakuntalaisesssa Kullaan kunnassa, Leineperin ruukkikylän Kankipajassa. Sukutapaamisen yhteydessä pidettiin myös vuosikokous, jota ennen kokoonnuttiin Kullaan kirkkopuistoon hartaaseen muistotilaisuuteen Karjalaan jääneiden vainajien muistomerkille.

Sukujuhlassa oli tarjolla maittavan buffet-pöydän lisäksi mm. sukututkimusnäyttely, musiikkiesitys, yhteislaulua sekä ”Ystäväni Henri” -elokuvassa nimiroolissa näytelleen Aleksi Rantasen haastattelu. Antti Kuusisto [pso HIITOLA 2] kertoi Leineperin läheisyydessä sijaitsevasta Jalomäen umpipihasta, jonne osallistujat saivat sukuseuralta vapaalipun. Myös kannaksen retkeen liittyen viritettiin keskustelua. Seuraava sukuretki Karjalan kannakselle on kaavailtu järjestettävän vuoden 2005 aikana.

Osallistujia oli paikan päälle saapunut noin 120 henkeä. Vanhin sukutapaamiseen osallistunut oli 90-vuotias ja nuorin 4-kuukautinen.

Merkkipäivät

Vuoden 2004 aikana jatkettiin edellisten vuosien tapaan mielekkääksi havaittua tapaa lähettää syntymäpäiväonnittelukortti kunnioitettavaan ikään ehtineille suvun jäsenille ja suruadressi poisnukkuneiden sukulaisten omaisille. Muistokorttivastaavana toimi vpj. Marja Leena Perttula.

Seuraavat jäsenet täyttivät pyöreitä vuosia toimintavuoden aikana:

 • 11.01. Mykrä Heikki, UUSIKIRKKO, 70 vuotta
 • 27.03. Mykrä Erik Juhani, HIITOLA 1+2, 65 vuotta
 • 25.04. Ryösä, Lehtinen Maire Inkeri, HIITOLA 2, 60 vuotta
 • 19.05. Mykrä Hannu Tapani, HIITOLA 2, 50 vuotta
 • 20.05. Mykrä, Mattila Toini Lahja Mirjam, ANTREA, 80 vuotta
 • 24.05. Lindfors Risto Jussi Sakari, HIITOLA 1+2, 60 vuotta
 • 08.06. Jaakkola, Mykrä Kaisa, pso HIITOLA 1+2, 70 vuotta
 • 01.08. Mykrä, Turunen Terttu Anneli, HIITOLA 1+2, 65 vuotta
 • 23.08. Valli Jukka Henrik, pso HIITOLA 1+2, 60 vuotta
 • 24.08. Inkinen, Siitonen Helena Annikki, JÄÄSKI, 50 vuotta
 • 08.10. Mykrä Viljo, HIITOLA 2, 85 vuotta
 • 28.11. Koponen Terho Uljas, HIITOLA 1+2, 75 vuotta
 • 15.12. Lepistö, Mannelin Sirkka Päivi Inkeri, HIITOLA 1+2, 50 vuotta