Toimintakertomus vuodelta 2003

1. Johdanto

Vuosi 2003 oli sukuseuratoiminnan suhteen aiempiin vuosiin verrattuna melko rauhallinen. Vuosikokous järjestetään sääntöjen mukaan kahden vuoden välein ja tämän vuoksi sitä ei vuonna 2003 järjestetty. Halli-tus sen sijaan kokoontui kevätkokoukseen ja syyskokoukseen päättämään talouteen ja muihin seuran in-tresseihin liittyvistä asioista. Aiemmin perustettu sukukirjatoimikunta jatkoi toimintaansa valmistellen sukukir-jaan liittyviä asioita. Jäsenmäärä putosi, koska hallituksen päätöksen mukaisesti jäsenmaksunsa maksamat-ta jättäneet poistettiin jäsenrekisteristä. Sukuseuralla on vankka perusta ja runsas jäsenistö ja aktiivinen hallitus, mitkä seikat tuovat elinvoimaa yhdistystoimintaan, joten seuran tulevaisuuskuva on positiivinen.

2. Toimihenkilöt

Sukuseuran toiminnasta kuluneena vuonna ovat vastanneet:

 • pj. Juhana Mykrä, Helsinki [HIITOLA 1+2] - 2002-03
 • vpj. Marja Leena Perttula, Pomarkku [HIITOLA 1+2] - 2002-03
 • siht. Janne Mykrä, Vantaa [HIITOLA 2] - 2002-03
 • rahastonh. Tapio Mykrä, Kokemäki [HIITOLA 1+2] - 2002-03

Edellä mainituista rahastonhoitaja ei ole ollut hallituksen jäsen.

Hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet:

 • Pirkko Eriksson, Pori [HIITOLA 2] - 2002-03
 • Markku Mykrä, Riihimäki [ANTREA] - 2002-03
 • Arja Randell, Mynämäki [HIITOLA 2] - 2002-03

Hallituksen varajäseninä ovat toimineet:

 • Sari Kangasniemi, Kirkkonummi [HIITOLA 1+2] - 2002-03
 • Heikki Mykrä, Lieto [UUSIKIRKKO] - 2002-03

Tilintarkastajina ovat toimineet:

 • Liisa Mykrä, Vantaa [pso HIITOLA 2] - 2002-03
 • Sirkka Riihimäki, Pomarkku [HIITOLA 1+2] - 2002-03

Varatilintarkastajina ovat toimineet:

 • Mailis Kangasniemi, Noormarkku [HIITOLA 1+2] - 2002-03
 • Marja-Liisa Mykrä, Kokemäki [pso HIITOLA 1+2] - 2002-03

3. Toiminta

Kokoukset

Vuosikokousta ei järjestetty (vrt. sukuseuran säännöt).

Toimikaudella 2002-03 päätäntävaltaa käyttänyt hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Ke-vätkokous pidettiin 3.5.2003 Kokemäellä Tapio Mykrän kotona, jolloin läsnä oli 5 hallituksen jäsentä, 2 vara-jäsentä sekä rahastonhoitaja (5+2+1=8). Syyskokous pidettiin 27.9.2003 Riihimäellä Janne Mykrän kotona, jolloin läsnä oli 5 jäsentä ja rahastonhoitaja (5+0+1=6).

Hallitusten jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 78, jossa luvussa on huomioitu myös varajäsenet ja rahastonhoitaja. Kokouksissa käsiteltyjen pykälien yhteismäärä oli 26.

Jäsenistö

Sukuseuran jäsenmäärä jatkoi kasvamistaan toimintavuoden aikana. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 280, kun se vuoden 2002 lopussa oli 270. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 16 uutta jäsentä. Näistä 6 liittyi varsinaisiksi jäseniksi ja 10 perhejäseniksi. Naisia liittyneistä oli 8 ja miehiä 8. Jäsenrekisteristä poistettiin 7 jäsentä. Uusien jäsenten keskimääräinen ikä oli 45 vuotta.

Kokonaisjäsenmäärästä vuoden 2003 lopussa varsinaisia jäseniä oli 126, perhejäseniä 153 ja kunniajäseniä 1. Naisia oli jäsenistöstä 152 ja miehiä 128. Kaikkien jäsenten keskimääräinen ikä oli 42 vuotta, varsinaisten jäsenten 52 vuotta ja perhejäsenten 33 vuotta.

Jäsenistö jaoteltuna syntymäpaikan mukaan:

 • Pori: 32 jäsentä = 12 % kokonaismäärästä
 • Kankaanpää: 10 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Pomarkku: 10 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Heinola: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Imatra: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Noormarkku: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Ulvila: 8 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Hämeenlinna: 7 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Helsinki: 6 jäsentä = 2 % kokonaismäärästä
 • ULKOMAAT: 4 jäsentä = 1 % kokonaismäärästä
 • KARJALA: 35 jäsentä = 13 % kokonaismäärästä
 • Näissä syntynyt yht. 139 jäsentä = 50 % kok.määrästä (280)

Jäsenistö jaoteltuna asuinpaikan mukaan:

 • Pori: 39 jäsentä = 14 % kokonaismäärästä
 • Hämeenlinna: 13 jäsentä = 5 % kokonaismäärästä
 • Vantaa: 12 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Lahti: 11 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Ulvila: 11 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Helsinki: 10 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Kankaanpää: 10 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Heinola: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Riihimäki: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Noormarkku: 8 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • ULKOMAAT: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Näissä asuu yht. 141 jäsentä = 51 % kok.määrästä (280)

Jäsenistö jaoteltuna sukuhaaran mukaan
(sisältää jäsenrekisteristä poistetut 7 jäsentä):

 • Antrea: 37 jäsentä, joista 14 varsinaista jäsentä, 22 perhejäsentä ja 1 kunnaijäsen
 • Hiitola 1: 7 jäsentä, joista 4 varsinaista jäsentä ja 3 perhejäsentä
 • Hiitola 2: 88 jäsentä, joista 38 varsinaista jäsentä ja 50 perhejäsentä
 • Hiitola 1+2: 117 jäsentä, joista 59 varsinaista jäsentä ja 58 perhejäsentä
 • Jääski: 20 jäsentä, joista 8 varsinaista jäsentä ja 12 perhejäsentä
 • Kirvu: 7 jäsentä, joista 4 varsinaista jäsentä ja 3 perhejäsentä
 • Rautjärvi: 0 jäsentä, joista 0 varsinaista jäsentä ja 0 perhejäsentä
 • Uusikirkko: 11 jäsentä, joista 6 varsinaista jäsentä ja 5 perhejäsentä
 • Viipuri: 0 jäsentä, joista 0 varsinaista jäsentä ja 0 perhejäsentä
 • Yhteensä 287 jäsentä, joista 133 varsinaista jäsentä, 153 perhejäsentä ja 1 kunniajäsen

Jäsenmäärän kehitys toimintavuoden aikana:

 • Jäsenmäärä 31.12.2002  270 jäsentä
 • Jäsenmäärä 31.03.2003  280 jäsentä
 • Jäsenmäärä 30.06.2003  280 jäsentä
 • Jäsenmäärä 30.09.2003  273 jäsentä
  (27.9.2003 jäsenrekisteristä poistettu 7 jäsentä)
 • Jäsenmäärä 31.12.2003  280 jäsentä

10 euron jäsenmaksu kerättiin kaikilta varsinaisilta jäseniltä loka-marraskuun aikana. Perhejäsenet sekä kunniajäsen olivat sääntöjen mukaisesti vapaat jäsenmaksusta. Perhejäsenistä 3 suoritti vapaaehtoisen jäsenmaksun. Liittymismaksua ei kerätty. Jäsenrekisteriä ylläpiti seuran pj. Juhana Mykrä.

Pankkitili

Sukuseuran jäsenmaksujen suorittamista ja muuta maksuliikennettä varten käytössä oli pankkitili Nordea Oyj:n Kokemäen konttorissa. Pankkitiliä hoiti rahastonhoitaja Tapio Mykrä.

Talous

Sukuseuran tilinpäätös vuodelta 2003 näyttää -72,91 euron alijäämää. Sukuseuran pankkitilin saldo toimin-tavuoden päättyessä oli 1713,90 euroa.

Tulot: Kaikki tulot kertyivät jäsenmaksuista, yhteensä 126 x 10 euroa = 1262,00 euroa. Jäsenmaksunsa suorittaneita oli siis yhteensä 126 kappaletta. Maksumuistutus lähetettiin 20 jäsenmaksunsa suorit-tamatta jättäneelle vuoden 2004 ensimmäisen jäsenlehden mukana maaliskuussa. Tuotot olivat yhteensä 1264,98 euroa.

Menot: Suurimmat menoerät olivat matkakorvaukset 364,90 euroa, jäsenlehden kulut 332,85 euroa, toi-mistokulut 165,53 euroa, postimaksut 115,69 euroa, jäsenmaksut 100 euroa, sukuseminaari 58,60 euroa, pankin kulut 51,02 euroa, kokouskulut 47,55 euroa, sukututkimus 20 euroa, ja muut kulut 81,75 euroa. Kaikki menot olivat yhteensä 1337,89 euroa.

Julkaisutoiminta

Sukuseuran jäsenlehti, ”Kannaksen Mykrät”, ilmestyi kolme kertaa. Lehti ”painettiin" käsityönä kopiokoneella monistaen A5-paperikokoon. Vedos tehtiin tietokoneella tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmilla.

Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyi tammikuussa 12-sivuisena, painos 150 lehteä. Toinen lehti ilmestyi tou-kokuussa 16-sivuisena, painos 150 lehteä. Kolmas lehti ilmestyi lokakuussa 12-sivuisena, painos 150 leh-teä. Viimeisen lehden mukana lähetettiin 8-sivuinen liite ”Perinnekeräys - Ohjeita ja vinkkejä haastatteluun” sekä sukuseuran jäsen Markku Kurosen [HIITOLA 1+2] lahjoittama kartta ”Hiitolanjoen alueen matkai-luopas”.

Jäsenlehteä olivat toimittamassa pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä. Kirjoituksia jäsenlehteen tekivät myös seuran jäsenet Mirjam Mattila [ANTREA] ja Teuvo Vartio [HIITOLA 2]. Postuumina julkaistiin myös Aino Ahvosen [ANTREA] kirjoitus, jonka toimitti Meri Kaarne [ANTREA]. Päätoimittajana toimi Juhana Myk-rä. Internetissä julkaistiin edelleen sukuseuran www-kotisivuja, jossa on myös jäsenlehden nettiversio.

Vuonna 2002 hallituksen asettama sukukirjatoimikunta jatkoi toimintaansa. Toimikuntaan kuului hallituksen jäsenistä Sari Kangasniemi, Janne Mykrä ja Juhana Mykrä. Toimikunta vastaa sukukirjan sisällöllisestä suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Alustavaksi tavoitteeksi on asetettu, että Kannaksen Mykriä käsit-televä sukukirja olisi valmis vuoden 2006 sukutapaamisessa. Alustava laaja sisältörunko on saatu valmiiksi, joka täsmentyy ajan myötä. Sukukirjahankkeeseen liityen Janne osallistui 8. lokakuuta Kansallisarkistossa järjestettyyn sukukirjaseminaariin.

Sukuseura internetissä

Sukuseuralla oli oma sähköpostiosoite ja internetkotisivut internetissä, joita ylläpidettiin ja päivitettiin sään-nöllisesti. Internetyhteyksiä ylläpiti Juhana Mykrä, joka oli myös www-sivujen päätoimittajana. Sähköpos-tiosoitteena oli  [info(at)mykrat.net].  Sukuseuralla oli oma verkkotunnus, jonka tarjosi riippumaton Pro-Karelia -verkkojulkaisu. Internetkotisivujen osoite oli  [http://www.mykrat.net].

Tiedottaminen

Sukuseuran asioista tiedottamiseen käytettiin toimintavuoden aikana seuraavia medioita: seuran oma jäsen-lehti, sähköpostiviestiliikenne, seuran kotisivut internetissä, Hiitolan pitäjäsivut internetissä, Suomen Suku-tutkimusseuran SUKU -postituslista ja KarjalaisetSuvut -postituslista.

Arkistointi

Sukuseuraan liittyvää yleisarkistoa hoiti sihteeri Janne Mykrä. Arkistossa säilytetään mm. sukuseuran koko-uspöytäkirjat ja kirjeet. Arkistossa ovat myös lahjoituksena saatu kirjallisuus, valokuvat ja muu materiaali sekä sukutapaamisiin tarkoitettu vieraskirja. Hallituksen jäsen Sari Kangasniemi vastasi Mykrä-sukua kos-kevien lehtiartikkelien kokoamisesta.

Sukuseuran arkistoon hankittiin Itä-Karjalan kartta vuodelta 1934. Meri Kaarne lahjoitti arkistoon kolme kir-jaa: 1. Hannilan kirja, 2. Nainen sodassa, kotona ja rintamalla Suomen vapauden puolesta ja 3. Kotiseu-tumme Antrea.

Sukututkimus ja koulutus

Sukututkimustyö jatkui rauhallisesti. Seuran pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä kävivät pariin ottee-seen Kansallisarkistossa tutkimassa sukututkimuksen arkistolähteitä ja osallistuivat Helsingissä Karjalatalol-la kokoontuvan hiitolais-kurkijokelaisen sukututkimuspiirin kokousiltoihin muutaman kerran toimintavuoden aikana. Juhana ja Janne osallistuivat Kangasalla 5. lokakuuta Karjalaisten sukuseurojen liiton järjestämille sukuseurapäiville. Juhana ja Janne osallistuivat myös 9.-10. lokakuuta Vantaan seudun sukututkijat ry:n järjestämään ”Kuulutko sukuuni” -tapahtumaan, jossa seuralla oli oma näyttelyosasto. Edellisvuoden tapaan osastolla kävi lukuisia näyttelyvieraita ja useita yhteystietoja vaihdettiin tulevaa hyödyntämistä ajatellen. Janne osallistui 8. lokakuuta Kansallisarkiston tilaushistoriakeskuksen järjestämään ”Tutkimuksesta kirjaksi” sukukirjaseminaariin.

Seuran käyttöön hankittiin kaksi tietokoneohjelmistoa, joiden avulla sukututkimuksen tulokset saadaan visu-aalisesti näyttävän näköisiksi. Hankitut ohjelmistot ovat SmartDraw -vektorigrafiikkaohjelmisto ja Genelines -aikajananpiirto-ohjelmisto.

Perinteenkeruu

Sukuseuran hallitus käynnisti perinteenkeruukampanjan, jonka tavoitteena oli tallentaa Mykrä-suvun muisto-ja ja perinnettä. Hallitus julisti tammikuussa avatuksi myös kampanjaan liittyvä kirjoituskilpailun. Perinteen-keräämiseen liittyen tiedotettiin kaikissa vuoden aikana ilmestyneissä jäsenlehdissä. Lisäksi viimeisen jä-senlehden mukana lähetettiin erillinen liite ”Perinnekeräys - Ohjeita ja vinkkejä haastatteluun”, jonka tavoit-teena oli ohjeistuksen lisäksi aktivoida sukulaisia haastatteluihin.

Perinteenkeruukampanja tuotti satoa: muutamia vanhempia sukulaisia haastateltiin ja kirjoituskilpailuun osallistuvia kirjoituksia ja muuta aineistoa saatiin tallennettavaksi seuran yleisarkistoon. Osa kirjoituksista julkaistiin seuran jäsenlehdessä.

Edustukset

Pj. Juhana Mykrä oli kutsuttu alustajaksi Hiitolan pitäjäjuhlien yhteydessä järjestettyyn "Juuret Hiitolassa" -seminaariin 3. elokuuta Porin Kauppaoppilaitokselle. Seminaarin teemana oli sukututkimus. Ohjelmassa oli lyhyitä alustuksia eri aiheista ja paneelikeskustelu. Seuran pj. esitteli 100-henkiselle seminaariyleisölle tieto-tekniikkaa hyödyntävää sukututkimusta lähinnä. Seminaariyleisön joukossa oli myös sukuseuran jäseniä. Hiitolan pitäjäjuhlien yhteydessä 2.-3. elokuuta oli Hiitolan alueen sukututkijat mukana omalla näyttelyosastollaan, jossa pj. oli esittelemässä posteritaulujen kera Kannaksen Mykrät -sukuseuran sukututkimustyötä.

Sihteeri Janne Mykrä valittiin 5. lokakuuta Kangasalla Karjalaisten sukuseurojen liiton vuosikokouksessa liiton hallituksen ja samalla myös Karjalan Liiton sukuseuratoimikunnan jäseneksi.

Sukutapaamiset ja muut tapahtumat

Vuoden 2003 aikana ei järjestetty sukutapaamisia tai muita juhlia sukuseuran puitteissa. Seuraava kaikille sukulaisille avoin sukutapaaminen on kaavailtu järjestettävän elokuussa 2004. Seuraava sukuretki Karjalan kannakselle on kaavailtu järjestettävän vuoden 2005 aikana.

Merkkipäivät

Vuoden 2003 aikana jatkettiin edellisten vuosien tapaan mielekkääksi havaittua tapaa lähettää syntymäpäi-väonnittelukortti kunnioitettavaan ikään ehtineille suvun jäsenille ja suruadressi poisnukkuneiden sukulaisten omaisille. Muistokorttivastaavana toimi vpj. Marja Leena Perttula.

Seuraavat jäsenet täyttivät pyöreitä vuosia toimintavuoden aikana:

 • 02.01.  Kalle Lindgren, Pori, pso HIITOLA 1+2, 75 vuotta
 • 09.01.  Paula Grip (os. Laaksonen), Göteborg, HIITOLA 1+2, 50 vuotta
 • 19.01.  Reino Mykrä, Harjavalta, HIITOLA 2,  75 vuotta
 • 22.01.  Arja Kuusisto (os. Mykrä), Pori, HIITOLA 2, 50 vuotta
 • 06.03.  Risto Perttula, Pomarkku, pso HIITOLA 1+2, 60 vuotta
 • 26.03.  Reijo Pietilä, Espoo, pso HIITOLA 1+2, 65 vuotta
 • 06.04.  Markku Kuronen, Imatra, HIITOLA 1+2, 60 vuotta
 • 12.04.  Kalervo Kuronen, Pieksämäki, HIITOLA 1+2, 90 vuotta
 • 17.04.  Kaarlo Kuronen, Lappeenranta, HIITOLA 1+2, 85 vuotta
 • 23.04.  Väinö Mykrä, Toijala, HIITOLA 1, 95 vuotta
 • 28.04.  Soile Pietilä (os. Mykrä), Espoo, HIITOLA 1+2, 60 vuotta
 • 06.05.  Virpi Kuronen (os. Anteroinen), Imatra, pso HIITOLA 1+2, 60 vuotta
 • 30.05.  Pekka Aaltonen, Salo, pso HIITOLA 1+2, 75 vuotta
 • 24.06.  Meri Kaarne (os. Mykrä), Tampere, ANTREA, 60 vuotta
 • 01.07.  Vieno Mykrä (os. Savolainen), Pori, pso HIITOLA 2, 75 vuotta
 • 07.08.  Pirkko Lehtinen (os. Lepistö), Espoo, HIITOLA 1+2, 50 vuotta
 • 09.08.  Aune Lepistö (os. Mykrä), Kankaanpää, HIITOLA 1+2, 75 vuotta
 • 08.09.  Tuula Lindholm (os. Aaltonen), Perniö   HIITOLA 1+2, 50 vuotta
 • 18.09.  Irja Aaltonen (os. Koponen), Salo, HIITOLA 1+2, 75 vuotta
 • 19.10.  Sylvi Kaunismäki (os. Mykrä), Pori, HIITOLA 2, 90 vuotta
 • 23.10.  Kyllikki Vartio (os. Mäkinen), Palokka, pso HIITOLA 2, 65 vuotta
 • 02.11.  Niilo Mykrä, Pori, HIITOLA 1+2, 60 vuotta
 • 09.11.  Teuvo Vartio, Palokka, HIITOLA 2, 65 vuotta
 • 29.12.  Marjut Mykrä (os. Pohja), Varkaus, HIITOLA 2, 60 vuotta