Toimintakertomus vuodelta 2002

1. Johdanto

Vuoden 2002 aikana ylläpidettiin aktiivista sukuseuratoimintaa. Toukokuussa järjestettiin kaikille sukulaisille tarkoitettu kannaksen retki ja elokuussa yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous, jossa valittiin uudet luottamushenkilöt toimikaudeksi 2002-2003. Hallitus kokoontui säännöllisesti päättämään talouteen ja muihin seuran intresseihin liittyvistä asioista. Perustettiin sukukirjatoimikunta hoitamaan sukukirjan tekemiseen ja julkaisuun liittyvistä järjestelyistä. Jäsenmäärä kasvoi entisestään vaikka aktiivista jäsenrekrytointia ei harjoitettukaan. Sukuseuralla on vankka perusta ja runsas jäsenistö, mikä tuo elinvoimaa yhdistystoimintaan. Tulevaisuuden odotukset ovatkin melko korkealla.

2. Toimihenkilöt

Sukuseuran toiminnasta kuluneena vuonna ovat vastanneet:

 • pj. Juhana Mykrä, Helsinki [HIITOLA 1+2] - 2000-01, 2002-03
 • vpj. Helena Mykrä-Rantanen, Hämeenlinna [ANTREA] - 2000-01
 • vpj. Marja Leena Perttula, Pomarkku [HIITOLA 1+2] - 2002-03
 • siht. Janne Mykrä, Vantaa [HIITOLA 2] - 2000-01, 2002-03
 • rahastonh. Tapio Mykrä, Kokemäki [HIITOLA 1+2] - 2000-01, 2002-03

Edellä mainituista rahastonhoitaja ei ole ollut hallituksen jäsen.

Hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet:

 • Pirkko Eriksson, Pori [HIITOLA 2] - 2002-03
 • Hannu Mykrä, Masku [HIITOLA 2] - 2000-01
 • Markku Mykrä, Riihimäki [ANTREA] - 2002-03
 • Pentti Mykrä, Pori [HIITOLA 1+2] - 2000-01
 • Arja Randell, Mynämäki [HIITOLA 2] - 2000-01, 2002-03

Hallituksen varajäseninä ovat toimineet:

 • Sari Kangasniemi, Kirkkonummi [HIITOLA 1+2] - 2002-03
 • Heikki Mykrä, Lieto [UUSIKIRKKO] - 2000-01, 2002-03
 • Martti Mykrä, Riihimäki [ANTREA] - 2000-01

Tilintarkastajina ovat toimineet:

 • Liisa Mykrä, Vantaa [pso HIITOLA 2] - 2000-01, 2002-03
 • Sirkka Riihimäki, Pomarkku [HIITOLA 1+2] - 2000-01, 2002-03

Varatilintarkastajina ovat toimineet:

 • Mailis Kangasniemi, Noormarkku [HIITOLA 1+2] - 2002-03
 • Marja-Liisa Mykrä, Kokemäki [pso HIITOLA 1+2] - 2000-01, 2002-03

3. Toiminta

Kokoukset

Sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 17. elokuuta 2002 Karjalatalolla Helsingin Käpylässä. Kokoukseen osallistui 10 seuran jäsentä.

Toimikaudella 2000-01 päätäntävaltaa käyttänyt hallitus kokoontui toimintavuoden aikana yhden kerran. Kokous pidettiin 10.3.2002 Mynämäellä Arja Randell’n kotona, jolloin läsnä oli 3 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä rahastonhoitaja (4+1+1=6). Elokuun vuosikokouksessa valittu uusi hallitus kokoontui toimikauden aikana kahdesti. Järjestäytymiskokous pidettiin vuosikokouksen yhteydessä Karjalatalolla 17.8.2002, jolloin läsnä oli 3 jäsentä, 1 varajäsen sekä rahastonhoitaja (4+1+1=6). Toinen kokous pidettiin Helsingin Vallilassa pj:n kotona, jolloin läsnä oli 6 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä rahastonhoitaja (6+1+1=8).

Hallitusten jäsenten kokouksiin osallistumisprosentti oli 74, jossa luvussa on mukana myös varajäsenet ja rahastonhoitaja. Kokouksissa käsiteltyjen pykälien yhteismäärä oli 34.

Jäsenistö

Sukuseuran jäsenmäärä jatkoi kasvamistaan toimintavuoden aikana. Jäsenmäärä vuoden lopussa oli 270, kun se vuoden 2001 lopussa oli 263. Toimintavuoden aikana seuraan liittyi 9 uutta jäsentä. Näistä 5 liittyi varsinaisiksi jäseniksi ja 4 perhejäseniksi. Naisia liittyneistä oli 5 ja miehiä 4. Jäsenrekisteristä poistettiin 2 jäsentä. Uusien jäsenten keskimääräinen ikä oli 49 vuotta.

Kokonaisjäsenmäärästä vuoden 2002 lopussa varsinaisia jäseniä oli 130, perhejäseniä 139 ja kunnia-jäseniä 1. Naisia oli jäsenistöstä 148 ja miehiä 122. Kaikkien jäsenten keskimääräinen ikä oli 41 vuotta, varsinaisten jäsenten 51 vuotta ja perhejäsenten 31 vuotta.

Jäsenistö jaoteltuna syntymäpaikan mukaan:

 • Pori: 32 jäsentä = 12 % kokonaismäärästä
 • Hiitola: 24 jäsentä = 9 % kokonaismäärästä
 • Kankaanpää: 12 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Ulvila: 11 jäsentä = 4 % kokonaismäärästä
 • Heinola: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Imatra: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Noormarkku: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Pomarkku: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Helsinki: 8 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Hämeenlinna: 6 jäsentä = 2 % kokonaismäärästä
 • Näissä syntynyt yht. 129 jäsentä = 49 % kok.määrästä (270)

Jäsenistö jaoteltuna asuinpaikan mukaan:

 • Pori: 66 jäsentä = 24 % kokonaismäärästä
 • Helsinki: 26 jäsentä = 10 % kokonaismäärästä
 • Imatra: 20 jäsentä = 7 % kokonaismäärästä
 • Lahti: 18 jäsentä = 7 % kokonaismäärästä
 • Espoo: 16 jäsentä = 6 % kokonaismäärästä
 • Hämeenlinna: 16 jäsentä = 6 % kokonaismäärästä
 • Ulvila: 16 jäsentä = 6 % kokonaismäärästä
 • Riihimäki: 14 jäsentä = 5 % kokonaismäärästä
 • Vantaa: 14 jäsentä = 5 % kokonaismäärästä
 • Noormarkku: 13 jäsentä = 5 % kokonaismäärästä
 • Ulkomaat: 9 jäsentä = 3 % kokonaismäärästä
 • Näissä asuu yht. 228 jäsentä = 84 % kok.määrästä (270)

Jäsenistö jaoteltuna sukuhaaran mukaan:

 • Antrea:   35 jäsentä, joista 13 varsinaista jäsentä, 21 perhejäsentä ja 1 kunnaijäsen
 • Hiitola 1:   6 jäsentä, joista 3 varsinaista jäsentä ja 3 perhejäsentä
 • Hiitola 2:   85 jäsentä, joista 37 varsinaista jäsentä ja 48 perhejäsentä
 • Hiitola 1+2:   107 jäsentä, joista 55 varsinaista jäsentä ja 52 perhejäsentä
 • Jääski:   19 jäsentä, joista 8 varsinaista jäsentä ja 11 perhejäsentä
 • Kirvu:   7 jäsentä, joista 4 varsinaista jäsentä ja 3 perhejäsentä
 • Rautjärvi:   0 jäsentä, joista 0 varsinaista jäsentä ja 0 perhejäsentä
 • Uusikirkko:   11 jäsentä, joista 6 varsinaista jäsentä ja 5 perhejäsentä
 • Viipuri:   0 jäsentä, joista 0 varsinaista jäsentä ja 0 perhejäsentä
 • Yhteensä 270 jäsentä, joista 126 varsinaista jäsentä, 143 perhejäsentä ja 1 kunniajäsen

Jäsenmäärän kehitys toimintavuoden aikana:

 • Jäsenmäärä 1.1.2000 263 jäsentä
 • Jäsenmäärä 31.3.2000 266 jäsentä
 • Jäsenmäärä 30.6.2000 267 jäsentä
 • Jäsenmäärä 30.9.2000 270 jäsentä
 • Jäsenmäärä 31.12.2000 270 jäsentä 

10 euron jäsenmaksu kerättiin kaikilta varsinaisilta jäseniltä syys-lokakuun aikana. Perhejäsenet sekä kunniajäsen olivat sääntöjen mukaisesti vapaat jäsenmaksusta. Perhejäsenistä 4 suoritti vapaaehtoisen jäsenmaksun. Liittymismaksua ei kerätty. Jäsenrekisteriä ylläpiti seuran pj. Juhana Mykrä.

Pankkitili

Sukuseuran jäsenmaksujen suorittamista ja muuta maksuliikennettä varten käytössä oli pankkitili Nordea Oyj:n Kokemäen konttorissa. Pankkitiliä hoiti rahastonhoitaja Tapio Mykrä.

Talous

Sukuseuran tilinpäätös vuodelta 2002 näyttää 958,78 euron ylijäämää. Sukuseuran pankkitilin saldo toimintavuoden päättyessä oli 1786,81 euroa.

Tulot: Suurin osa tuloista kertyi kannaksen retken osallistumismaksuista sekä jäsenmaksuista. Jäsenmaksuja kertyi vuoden 2002 aikana yhteensä 116 x 10 euroa = 1160,00 euroa. Jäsenmaksunsa suorittaneita oli siis yhteensä 116 kappaletta. Maksumuistutus lähetettiin 17 jäsenmaksunsa suorittamatta jättäneelle vuoden 2003 ensimmäisen jäsenlehden mukana tammikuussa. Tuotot olivat yhteensä 6414,67 euroa.

Menot: Suurin osa menoista koostui kannaksen retken järjestelykuluista sekä jäsenlehden kuluista, josta aiheutui yhteensä noin 290,62 euron menoerä. Hallituksen jäsenten ja hallituksen kokouksissa kutsuttuina olleiden kulukorvauksista aiheutui myös verrattain suuri menoerä. Päätoimittajalle maksettiin 33,64 euron kulukorvaus julkaistua numeroa kohti. Kaikki menot olivat yhteensä 5459,04 euroa.

Julkaisutoiminta

Sukuseuran jäsenlehti, ”Kannaksen Mykrät”, ilmestyi kolme kertaa. Lehti ”painettiin" käsityönä kopiokoneella monistaen A5-paperikokoon. Vedos tehtiin tietokoneella tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmilla.

Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyi tammikuussa 8-sivuisena, painos 150 lehteä. Toinen lehti ilmestyi toukokuussa 8-sivuisena, painos 150 lehteä. Kolmas lehti ilmestyi syyskuussa 12-sivuisena, painos 150 lehteä.

Jäsenlehteä olivat toimittamassa pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä. Päätoimittajana toimi Juhana Mykrä. Internetissä julkaistiin edelleen sukuseuran www-kotisivuja, jossa on myös jäsenlehden nettiversio.

Hallitus asetti kokouksessaan 12. lokakuuta sukukirjatoimikunnan. Toimikuntaan valittiin hallituksen jäsenistä Sari Kangasniemi, Janne Mykrä ja Juhana Mykrä. Toimikunta täydentää itseään tarpeen mukaan. Toimikunta vastaa sukukirjan sisällöllisestä suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta. Alustavaksi tavoitteeksi asetettiin, että Kannaksen Mykriä käsittelevä sukukirja olisi valmis vuoden 2006 sukutapaamisessa.

Sukuseura internetissä

Sukuseuralla oli oma sähköpostiosoite ja www-kotisivut internetissä, joita ylläpidettiin ja päivitettiin säännöllisesti. Internetyhteyksiä ylläpiti Juhana Mykrä, joka oli myös www-sivujen päätoimittajana. Sähköpostiosoitteena oli alkuvuodesta [kannaksen.mykrat(at)nic.fi]  ja www-kotisivujen osoitteena [http://www.nic.fi/~kmykrat]

Seura hankki 12. heinäkuuta oman domainin eli internetin verkkotunnuksen, jonka tarjosi ilmaiseksi riippumaton ProKarelia -verkkojulkaisu, jolloin sähköpostiosoitteeksi tuli [info(at)mykrat.net]  ja www-kotisivujen osoite muuttui helpompaan muotoon [http://www.mykrat.net]

Tiedottaminen

Sukuseuran asioista tiedottamiseen käytettiin toimintavuoden aikana seuraavia medioita: seuran oma jäsenlehti, Helsingin Sanomat, Karjala-lehti, Kurkijokelainen-lehti, sähköpostiviestiliikenne, seuran kotisivut Internetissä, Hiitolan pitäjäsivut internetissä, Suomen Sukututkimusseuran SUKU -postituslista ja KarjalaisetSuvut -postituslista.

Arkistointi

Sukuseuraan liittyvää yleisarkistoa hoiti puheenjohtaja Juhana Mykrä ja 12. lokakuuta lähtien sihteeri Janne Mykrä. Arkistossa säilytetään mm. sukuseuran kokouspöytäkirjat ja kirjeet. Arkistossa ovat myös lahjoituksena saatu kirjallisuus ja muu materiaali sekä sukutapaamisiin tarkoitettu vieraskirja. Seuran hallitus valtuutti lokakuun kokouksessaan Sari Kangasniemen huolehtimaan artikkelikirjan kokoamisesta Mykrä-sukua koskevista lehtiartikkeleista. 

Sukuseuran arkistoon vuoden 2002 aikana hankittu aineisto:

 • Karjalan kartat CD-ROM -julkaisun kaksi osaa: Käkisalmen ympäristö ja Viipurin ympäristö
 • Vanhan käsialan opaskirja

Sukututkimus ja koulutus

Sukututkimustyö jatkui melko rauhallisesti. Seuran pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä kävivät pariin otteeseen Kansallisarkistossa tutkimassa sukututkimuksen arkistolähteitä ja osallistuivat Helsingissä Karjalatalolla kokoontuvan hiitolais-kurkijokelaisen sukututkimuspiirin kokousiltoihin muutamia kertoja toimintavuoden aikana. Juhana ja Janne olivat mukana Lahdessa 5. lokakuuta Karjalaisten sukuseurojen liiton järjestämillä sukuseurapäivillä ja samana päivänä Lahdessa pidetyillä Lahden sukututkijoiden järjestämillä sukututkimuspäivillä. Juhana ja Janne osallistuivat myös 12.-13. lokakuuta Vantaan Seudun Sukututkijat ry:n järjestämään ”Kuulutko sukuuni” -tapahtumaan, jossa seuralla oli oma näyttelyosasto. Edellisvuoden tapaan osastolla kävi lukuisia näyttelyvieraita ja useita yhteystietoja vaihdettiin tulevaa hyödyntämistä ajatellen. Juhana osallistui vielä Karjalatalolla 19.-20. lokakuuta järjestetylle sukututkimuksen jatkokurssille.

Edustukset

Pj. Juhana Mykrä ja seuran jäsen Markku Kuronen oli kutsuttu alustajiksi Hiitolan pitäjäjuhlien yhteydessä järjestettyyn "Juuret Hiitolassa" -seminaariin 3. elokuuta Porin Kauppaoppilaitokselle. Ohjelmassa oli lyhyitä alustuksia eri aiheista ja paneelikeskustelu. Seuran pj. esitteli 140-henkiselle seminaariyleisölle tietotekniikkaa hyödyntävää sukututkimusta lähinnä Internetiin liittyen ja Kuronen kertoi Hiitolaan liittyvästä matkailutoiminnasta. Seminaariyleisön joukossa oli myös sukuseuran jäseniä. Hiitolan pitäjäjuhlien yhteydessä 3.-4. elokuuta oli Hiitolan alueen sukututkijat mukana omalla näyttelyosastollaan, jossa pj. oli esittelemässä posteritaulujen kera Kannaksen Mykrät -sukuseuran sukututkimustyötä.

Seuran varsinainen jäsen Anja Rinne nukkui pois 20. marraskuuta ja hänen omaisilleen toimitettiin suruadressi.

Sukutapaamiset ja muut juhlat

Vuoden 2002 aikana ei järjestetty sukutapaamisia tai muita juhlia sukuseuran puitteissa. Seuraava kaikille sukulaisille avoin sukutapaaminen on kaavailtu järjestettävän elokuussa 2004.

Sukuseura järjesti kaikille sukulaisille tarkoitetun retken kannakselle 24.-26. toukokuuta. Retki onnistui odotetun mukaisesti ja monenlaisia elämyksiä tuli koettua. Maisemat olivat upeita ja suvun vanhimmilta saatiin kuulla mielenkiintoisia menneen ajan tapahtumia. Esivanhempien asuinpaikkojen löytäminen toi monelle haikean olotilan. Retkelle osallistui 27 sukulaista. Matkanjohtajana toimi seuran jäsen Markku Kuronen, jonka vuokraama hiitolainen talo toimi tukikohtana. Majoitus oli paikallisissa perheissä, mikä onnistui hienosti. Ruoka ja juoma oli tuotu Suomesta. Yleisvaikutelmaksi jäi, että sukulaisten kesken on mukava matkustaa. Seuraava retki onkin kaavailtu järjestettävän vuoden 2005 aikana.

Muuta

Vuoden 2002 aikana jatkettiin edellisenä vuonna aloitettua syntymäpäiväonnittelukorttien lähettämistä kunnioitettavaan ikään ehtineille suvun jäsenille sekä suruadressien lähettämistä poisnukkuneiden sukulaisten omaisille. Muistokorttivastaavana toimi vpj. Helena Mykrä-Rantanen ja 12. lokakuuta jälkeen vpj. Marja Leena Perttula.