Toimintakertomus vuodelta 2001

1. Johdanto

Kannaksen Mykrät sukuseura jatkoi aktiivista sukuseuratoimintaa toimintavuotena 2001. Elokuussa järjestettiin Kannaksen Mykrien toinen kaikille sukuhaaroille ja koko suvun jäsenille tarkoitettu sukutapaaminen. Vuoden 2000 yleiskokouksessa valitut luottamushenkilöt jatkoivat toimintaansa ansiokkaasti. Hallitus kokoontui päättämään talouteen ja muihin seuran intresseihiin liittyvistä asioista. Jäsenmäärä kasvoi entisestään runsaasti. Kaikenkaikkiaan sukuseuran perusta on nyt luotu, perusrutiinit hoituvat hyvällä varmuudella ja seuran tulevaisuus näyttää valoisalta.

2. Toimihenkilöt

Sukuseuran toiminnasta kuluneena vuonna ovat vastanneet:

 • pj. Juhana Mykrä, Helsinki [HIITOLA 1+2]
 • vpj. Helena Mykrä-Rantanen, Hämeenlinna [ANTREA]
 • siht. Janne Mykrä, Vantaa [HIITOLA 2]
 • rahastonh. Tapio Mykrä, Kokemäki [HIITOLA 1+2]

Edellä mainituista rahastonhoitaja ei ole ollut hallituksen jäsen.

Hallituksen varsinaisina jäseninä ovat toimineet:

 • Hannu Mykrä, Masku [HIITOLA 2]
 • Pentti Mykrä, Pori [HIITOLA 1+2]
 • Arja Randell, Mynämäki [HIITOLA 2]

Hallituksen varajäseninä ovat toimineet:

 • Heikki Mykrä, Lieto [UUSIKIRKKO]
 • Martti Mykrä, Riihimäki [ANTREA]

Tilintarkastajina ovat toimineet:

 • Liisa Mykrä, Vantaa [pso HIITOLA 2]
 • Sirkka Riihimäki, Pomarkku [HIITOLA 1+2]

Varatilintarkastajana on toiminut:

 • Marja-Liisa Mykrä, Kokemäki [pso HIITOLA 1+2]

3. Toiminta

Kokoukset

Vuonna 2001 ei pidetty vuosikokousta, sillä sääntömääräiset vuosikokoukset pidetään kahden vuoden välein. Seuraava vuosikokous pidetään kesällä 2002.

Hallitus kokoontui toimintavuoden aikana kolme kertaa. Ensimmäinen kokous oli 10.3.2001 Hämeenlinnassa, jolloin läsnä oli 4 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä hallituksen ulkopuolinen rahastonhoitaja (4+1+1=6). Toinen kokous pidettiin sukutapaamisen yhteydessä Heinolassa 25.8.2001, jolloin läsnä oli 5 hallituksen jäsentä, 1 varajäsen sekä rahastonhoitaja (5+1+1=7). Kolmas kokous pidettiin Vantaalla 14.10.2001, jolloin läsnä oli 4 hallituksen jäsentä ja rahastonhoitaja (4+0+1=5) sekä hallituksen ulkopuolelta kutsuttuna matkailukonsultti Markku Kuronen kertomassa näkemyksiään kokouksessa esillä olleeseen Kannaksen retken teemaan liittyen.

Yhdistyksen rekisteröinti

Seuran rekisteröinti Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yhdistysrekisteriin oli laitettu vireille jo vuoden 2000 aikana. PRH edellytti kuitenkin muutoksia seuran sääntöihin ja sääntömuutokset toimitettiin PRH:een 19.2.2001. Sääntömuutokset hyväksyttiin ja sukuseura merkittiin yhdistysrekisteriin 1.3.2001.

Jäsenistö

Sukuseuran jäsenmäärä jatkoi kasvamistaan toimintavuoden aikana. Suurinta kasvu oli tammikuun jäsenlehden postituksen jälkeen sekä elokuun sukutapaamisen jälkeen.

Jäsenmäärä vuoden 2001 lopussa oli 263, kun se vuoden 2000 lopussa oli 204. Toimintavuoden 2001 aikana seuraan liittyi siis 59 uutta jäsentä, joista naisia oli 37 ja miehiä 22. Heistä 30 liittyi varsinaisiksi jäseniksi ja 29 perhejäseniksi. Uusien jäsenten keskimääräinen ikä oli 37 vuotta.

Kokonaisjäsenmäärästä varsinaisia jäseniä oli 127 ja perhejäseniä 135. Seuran ensimmäiseksi kunniajäseneksi kutsuttiin elokuun sukutapaamisen yhteydessä Mirjam Mattila (os. Mykrä) [ANTREA]. Naisia oli jäsenistöstä 145 ja miehiä 118. Kaikkien jäsenten keskimääräinen ikä oli 40 vuotta.

Toimintavuoden aikana jäsenrekisteristä ei ole poistettu yhtään jäsentä.
 

Sukuhaaroittain jaoteltuna jäsenmäärät olivat seuraavat:

 • Antrea:   34 jäsentä, joista 13 varsinaista jäsentä, 20 perhejäsentä ja 1 kunnaijäsen
 • Hiitola 1:   6 jäsentä, joista 3 varsinaista jäsentä ja 2 perhejäsentä
 • Hiitola 2:   85 jäsentä, joista 39 varsinaista jäsentä ja 46 perhejäsentä
 • Hiitola 1+2:   101 jäsentä, joista 54 varsinaista jäsentä ja 47 perhejäsentä
 • Jääski:   19 jäsentä, joista 8 varsinaista jäsentä ja 11 perhejäsentä
 • Kirvu:   7 jäsentä, joista 4 varsinaista jäsentä ja 3 perhejäsentä
 • Rautjärvi:   0 jäsentä, joista 0 varsinaista jäsentä ja 0 perhejäsentä
 • Uusikirkko:   11 jäsentä, joista 6 varsinaista jäsentä ja 5 perhejäsentä
 • Viipuri:   0 jäsentä, joista 0 varsinaista jäsentä ja 0 perhejäsentä
   

Jäsenmäärän kehitys toimintavuoden aikana:

 • Jäsenmäärä 1.1.2000 204 jäsentä
 • Jäsenmäärä 31.3.2000 248 jäsentä
 • Jäsenmäärä 30.6.2000 249 jäsentä
 • Jäsenmäärä 30.9.2000 255 jäsentä
 • Jäsenmäärä 31.12.2000 263 jäsentä

50 mk:n jäsenmaksu kerättiin kaikilta varsinaisilta jäseniltä marras-joulukuun aikana. Perhejäsenet sekä kunniajäsen olivat sääntöjen mukaisesti vapaat jäsenmaksusta. Liittymismaksua ei kerätty. Jäsenrekisteriä ylläpiti seuran pj. Juhana Mykrä.

Pankkitili

Sukuseuran jäsenmaksujen suorittamista ja muuta maksuliikennettä varten käytössä oli pankkitili Meritapankki Oyj:n (nimi muuttui Nordeaksi) Kokemäen konttorissa. Pankkitiliä hoiti rahastonhoitaja Tapio Mykrä.

Talous

Sukuseuran tilinpäätös vuodelta 2001 näyttää 2 861,79 mk:n ylijäämää. Sukuseuran pankkitilin saldo toimintavuoden päättyessä oli 4 923,24 mk.

Tulot: Jäsenmaksuja kertyi vuoden 2001 aikana yhteensä 113 x 50 mk = 5 650 mk. Jäsenmaksunsa suorittaneita oli siis yhteensä 113 kappaletta. Maksumuistutus lähetettiin 14 jäsenmaksunsa suorittamatta jättäneelle vuoden 2002 tammikuussa. Tulot olivat yhteensä 18 120,19 mk.

Menot: Suurin osa menoista koostui jäsenlehden kuluista, josta aiheutui yhteensä noin 1 679 mk:n menoerä. Päätoimittajalle maksettiin 100 mk kulukorvaus julkaistua numeroa kohti. Hallituksen jäsenten ja hallituksen kokouksissa kutsuttuina olleiden kulukorvauksista aiheutui myös verrattain suuri menoerä. Kaikki menot olivat yhteensä 15 274,33 mk.

Sukututkimus

Sukututkimustyö jatkui rauhallisesti. Seuran pj. Juhana Mykrä ja sih-teeri Janne Mykrä osallistuivat Helsingissä Karjalatalolla kokoontuvan hiitolais-kurkijokelaisen sukututkimuspiirin kokousiltoihin muutamia kertoja toimintavuoden aikana. Juhana ja Janne osallistuivat myös Vantaan seudun sukututkijat ry:n järjestämään ”Kuulutko sukuuni” -tapahtumaan, jossa seuralla oli oma näyttelyosasto. Osastolla kävi lukuisia näyttelyvieraita ja useita yhteystietoja vaihdettiin tulevaa hyödyntämistä ajatellen. Tapahtuman yhteydessä MTV3 -televisiokanavan kuvausryhmä kävi tekemässä uutisjutun saman illan Kymmenen Uutiset -ohjelmaan, jossa haastateltiin Juhanaa ja Jannea sekä kuvattiin seuran näyttelyosastoa.

Julkaisutoiminta

Sukuseuran jäsenlehti, ”Kannaksen Mykrät”, ilmestyi kolme kertaa. Lehti ”painettiin" käsityönä kopiokoneella monistaen A5-paperikokoon. Vedos tehtiin tietokoneella tekstin- ja kuvankäsittelyohjelmalla.

Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyi tammikuussa 12-sivuisena, painos 130 lehteä. Toinen lehti ilmestyi toukokuussa 12-sivuisena, painos 150 lehteä. Kolmas lehti ilmestyi lokakuussa 12-sivuisena, painos 150 lehteä.

Jäsenlehteä olivat toimittamassa pj. Juhana Mykrä ja sihteeri Janne Mykrä. Kolumnistina toimi Mirjam Mattila. Päätoimittajana toimi Juhana Mykrä.

Tiedottaminen

Sukuseuran asioista tiedottamiseen käytettiin toimintavuoden seuraavia medioita: seuran jäsenlehti, Helsingin Sanomat, Karjala-lehti, Kurkijokelainen-lehti, sähköpostiviestiliikenne, seuran kotisivut Internetissä, Hiitolan pitäjäsivut internetissä, Suomen Sukututkimusseuran SUKU-postituslista ja KarjalaisetSuvut –postituslista.

Sukuseura internetissä

Sukuseuralla oli oma sähköpostiosoite ja www-sivut internetissä, joita ylläpidettiin ja päivitettiin säännöllisesti. Internetyhteyksiä ylläpiti Juhana Mykrä. Sähköpostiosoitteena oli toimintavuoden aikana kannaksen.mykrat@nic.fi ja www-sivujen osoitteenahttp://www.nic.fi/~kmykrat

Arkistointi

Sukuseuraan liittyvää yleisarkistoa hoiti puheenjohtaja Juhana Mykrä. Arkistossa säilytetään mm. sukuseuran kokouspöytäkirjat, kirjeet ja lehtileikkeet. Arkistossa ovat myös lahjoituksena saatu kirjallisuus ja muu materiaali sekä sukutapaamisiin tarkoitettu vieraskirja.

Sukuseuran arkistoon vuoden 2001 aikana lahjoitettu kirjallisuus:

 • Karjala Takasii
  (Avoin Kirja, Halikko 2001)
  Mirjam Mattila, toim. Jouko Tonteri
  ISBN 951-881-020-6
  - Sukuseuran arkistoon lahjoittanut Mirjam Mattila 10.3.2001
 • Viestejä tulikirjaimin - Viestilottana Karjalassa 
  (Oma kustanne, Helsinki 2001)
  Mirjam Mattila, toim. Marjaana Kempas
  ISBN 951-53-2346-0
  - Sukuseuran arkistoon lahjoittanut Mirjam Mattila 26.10.2001

Edustukset

Pj. Juhana Mykrä oli kutsuttu Hiitolan pitäjäjuhlien yhteydessä järjestettyyn "Juuret Hiitolassa" -seminaariin 4.8.2001 Porin Kauppaoppilaitokselle. Ohjelmassa oli lyhyitä alustuksia eri aiheista ja paneelikeskustelu. Seuran pj. esitteli satapäiselle seminaariyleisölle Internettiin liittyen Hiitolan pitäjäsivujen syntyprosessia ja mahdollisuuksia sivuten myös Mykrä-sukua. Seminaariyleisön joukossa oli myös sukuseuran jäseniä.

Sukutapaamiset ja muut juhlat

Kannaksen Mykrien toinen kaikille sukulaisille tarkoitettu sukutapaaminen järjestettiin 25.8.2001 Heinolan WPK-talolla. Kaikki Mykrä-sukuun kuuluvat perheineen kutsuttiin viettämään rattoisaa aikaa sukulaisten kesken maittavan ruoan ja mielenkiintoisten ohjelmanumeroiden siivittämänä.

Sukutapahtumassa oli mahdollisuus tutustua mm. näyttelyyn, jossa esiteltiin Mykrän sukua koskevan sukututkimuksen tuloksia sukupuineen, karttoineen ja kuvineen. Ohjelmassa oli murrepakinoita, musiikki-esityksiä, yhteislaulua ja tanssia sekä esitys Karjalaan suuntautuvasta matkailusta.

Toiseen sukutapaamiseen osallistui suvun jäseniä perheineen kaikenkaikkiaan noin 110 henkeä. Vanhin sukutapaamiseen osallistunut oli 79-vuotias ja nuorin 1-vuotias.

Muuta

Vuoden 2001 aikana hallitus päätti aloittaa syntymäpäiväonnittelukorttien lähettämisen kunnioitettavaan ikään ehtineille suvun jäsenille sekä suruadressien lähettämisen poisnukkuneiden sukulaisten omaisille. Muistokorttivastaavana toimi vpj. Helena Mykrä-Rantanen.