Vuosikokousten pöytäkirjat

Hämeenlinna 27.8.2006
Kullaa 22.8.2004
Helsinki 17.8.2002
Kokemäki 12.8.2000


Sukuseuran vuosikokous 27.8.2006

Paikka: Hämeenlinna, Vanajanlinna, Juhlasali
Läsnä: 41 sukuseuran jäsentä
Esityslista (PDF-tiedosto 170 kt)

1. Kokouksen avaus

Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä avasi kokouksen klo 12.05.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Vuosikokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Mykrä ja sihteeriksi Janne Mykrä. Pöytäkirjantarkastajiksi, jotka tarvittaessa toimivat myös ääntenlaskijoina valittiin Marja-Leena Väyrynen ja Pirjo Sali.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnettiin muille kokoukseen osallistujille kuin sukuseuran varsinaisille jäsenille puhe- ja läsnäolo-oikeus kokouksessa.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin kokouksen esityslista.

5. Ilmoitusasiat

Sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä muistutti maksamattomista jäsenmaksuista, joiden suorittamisesta voi sopia sukuseuran rahastonhoitajan kanssa.

6. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

Juhana Mykrä esitteli vuosien 2004 ja 2005 toimintakertomukset. Vuoden 2004 toimintakertomukseen liittyen Raija Pasanen totesi, että Inkeri Lehtinen, jonka osalta toimintakertomuksessa on maininta 60 –vuotismerkkipäivästä, menehtyi ennen kyseistä merkkipäivää. Toimintakertomusta korjataan tämän osalta.

Rahastonhoitaja Tapio Mykrä esitteli vuosien 2004 ja 2005 tilinpäätökset.

Tilintarkastaja Liisa Mykrä luki tilintarkastajien lausunnot vuosilta 2004 ja 2005.

Reijo Virolainen huomautti, että tilintarkastajien lausunnossa vuodelta 2004 oli virheellinen päivämäärä, joka korjattiin välittömästi.

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Kokouksen puheenjohtaja Tapio Mykrä tiedusteli tarvitaanko kokoukselle uutta puheenjohtajaa, koska hän on toiminut sukuseuran rahastonhoitajana vuosina 2004 ja 2005 osalta. Todettiin, ettei uutta puheenjohtajaa vaadittu, joten Tapio Mykrä jatkoi kokouksen puheenjohtajana tämänkin pykälän osalta. Päätettiin vahvistaa tilinpäätökset vuosille 2004 ja 2005 ja myöntää vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

Juhana Mykrä esitteli vuosien 2007 ja 2008 toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion. Juhana Mykrä ja Janne Mykrä esittivät hallituksen puolesta, että sukuseuran vuosittaista varsinaisten jäsenten jäsenmaksua korotettaisiin vuosille 2007 ja 2008 kahdella eurolla yhteensä 12 euroon. Päätettiin vahvistaa toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio vuosille 2007 ja 2008. Varsinaisten jäsenten vuosittainen jäsenmaksu päätettiin korottaa 12 euroon vuosien 2007 ja 2008 osalta. Perhejäseniltä ja kunniajäseniltä ei sukuseuran sääntöjen mukaan peritä jäsenmaksua. Sukuseuran jäsenmaksun keräämisen yhteydessä kerättiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös Karjalan Liiton jäsenmaksu (5 euroa) niiltä sukuseuran varsinaisilta jäseniltä, jotka haluavat kuulua Karjalan Liittoon sukuseuran kautta. Sukuseuran jäsenyys ei edellytä kuulumista Karjalan Liittoon.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet toimikaudeksi 2004-2006

Sukuseuran hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhana Mykrä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkko Eriksson, Janne Mykrä, Timo Mykrä, Raija Pasanen ja Arja Randell. Hallituksen varajäseniksi valittiin Tapio Mykrä ja Marja-Riitta Tanninen.

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja(t) toimikaudeksi 2004-2006

Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Mykrä ja Sirkka Riihimäki sekä varatilintarkastajiksi Mailis Kangasniemi ja Maisa Mykrä.

11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Tapio Mykrä päätti kokouksen klo 13.04 kiittäen kokoukseen osallistujia ja toivottaen kaikille osallistujille mukavaa sukujuhlaa.

Vakuudeksi

Riihimäki 7.10.2006
pj. Tapio Mykrä       siht. Janne Mykrä

Tarkistus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokuksen kulun kanssa.

Marja-Leena Väyrynen        Pirjo Sali


Sukuseuran vuosikokous 22.8.2004

Paikka: Kullaa, Leineperin ruukki, Kankipaja
Läsnä: 49 sukuseuran jäsentä
Esityslista (PDF-tiedosto 195 kt)

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi sukuseuran hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä klo 12.11.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä kaksi ääntenlaskijaa

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Mykrä ja sihteeriksi valittiin Janne Mykrä, pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Pentti Mykrä ja Erik Mykrä.

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista

Kokouskutsun mukana lähetettyyn alkuperäiseen esityslistaaan tehdyt muutokset hyväksyttiin.

5. Ilmoitusasiat

Tapio Mykrä ilmoitti sukutapaamisen ruokailun maksujärjestelyistä Leineperissä. Muuta ilmoitettavaa ei ollut.

6. Esitetään tilinpäätökset, vuosikertomukset ja tilintarkastajien lausunnot vuosikokousten väliseltä ajalta

Rahastonhoitaja Tapio Mykrä esitteli vuosien 2002 ja 2003 tilinpäätökset. Tilintarkastaja Liisa Mykrä luki tilintarkastajien lausunnot kyseisiltä vuosilta. Hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä esitteli toimintakertomukset vuosilta 2002 ja 2003. Toimintakertomukset vuosilta 2002 ja 2003 hyväksyttiin.

7. Päätetään tilinpäätösten vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuosilta 2002 ja 2003.

8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet

Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuosille 2005 ja 2006 vahvistettiin.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksuna päätettiin säilyttää 10 euroa. Perhejäseniltä ja kunniajäseniltä ei sukuseuran sääntöjen mukaan peritä jäsenmaksua. Mahdollisten tulevien kannatusjäsenten jäsenmaksusta päättää hallitus tapauskohtaisesti.

9. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet toimikaudeksi 2004-2006

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhana Mykrä.

Hallituksen jäseniksi valittiin Marja-Leena Perttula, Pirkko Eriksson, Arja Randell, Markku Mykrä ja Janne Mykrä. Hallituksen varajäseniksi valittiin Tapio Mykrä ja Raija Sankala.

10. Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastaja(t) toimikaudeksi 2004-2006

Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Mykrä ja Sirkka Riihimäki sekä varatilintarkastajiksi Mailis Kangasniemi ja Maisa Mykrä.

11. Muut asiat

Juhana Mykrä esitteli hallituksen ehdotuksen uusien kunniajäsenten nimittämiseksi. Hallituksen esityksen pohjalta päätettiin nimittää Väinö Mykrä ja Sylvi Kaunismäki sukuseuran uusiksi kunniajäseniksi.

12. Kokouksen päättäminen

Tapio Mykrä päätti kokouksen klo 13.15.

Vakuudeksi

Riihimäki 5.9.2004
pj. Tapio Mykrä       siht. Janne Mykrä

Tarkistus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokuksen kulun kanssa.

Erik Mykrä       Pentti Mykrä


Sukuseuran vuosikokous 17.8.2002

Paikka: Helsinki, Karjalatalo, Wärtsilä-sali
Läsnä: 10 sukuseuran jäsentä
Esityslista  (PDF-tiedosto 42 kt)

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä klo 12.43.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä kahden pöytäkirjantarkastajan (tarvittaessa toimivat ääntenlaskijoina) valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tapio Mykrä ja sihteeriksi valittiin Janne Mykrä, pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Sari Kangasniemi ja Liisa Mykrä.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Kokouksen esityslista hyväksyttiin.

5. Tilinpäätöksien, vuosikertomusten ja tilintarkastajien lausuntojen esittäminen vuosikokousten väliseltä ajalta (v. 2000 ja 2001)

Rahastonhoitaja Tapio Mykrä esitteli vuosien 2000 ja 2001 tilinpäätökset ja tilintarkastajien kertomukset kyseisiltä vuosilta. Hallituksen puheenjohtaja Juhana Mykrä esitteli toimintakertomukset vuosilta 2000 ja 2001. Toimintakertomukset vuosilta 2000 ja 2001 hyväksyttiin.

6. Tilinpäätösten vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

Vahvistettiin tilinpäätökset ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille vuosilta 2000 ja 2001.

7. Toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen sekä jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen vuosille 2002 ja 2003.

Varsinaisten jäsenten jäsenmaksua päätettiin korottaa 10 euroon. Perhejäseniltä ja kunniajäseniltä ei sukuseuran sääntöjen mukaan peritä jäsenmaksua. Mahdollisten tulevien kannatusjäsenten jäsenmaksusta päättää hallitus tapauskohtaisesti. Toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio vuosille 2002 ja 2003 vahvistettiin.

8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten (3-9) sekä varajäsenten (1-3) valinta toimikaudeksi 2002-2003

Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhana Mykrä (Helsinki).

Hallituksen jäseniksi valittiin Pirkko Eriksson (Pori), Janne Mykrä (Riihimäki), Markku Mykrä (Riihimäki), Marja Leena Perttula (Pomarkku) ja Arja Randell (Mynämäki).

Hallituksen varajäseniksi valittiin Sari Kangasniemi (Veikkola) ja Heikki Mykrä (Lieto).

9. Tilintarkastajien (1-2) ja varatilintarkastajien (1-2) valinta toimikaudeksi 2002-2003.

Tilintarkastajiksi valittiin Liisa Mykrä (Vantaa) ja Sirkka Riihimäki (Pomarkku) sekä varatilintarkastajaksi Marja-Liisa Mykrä (Kokemäki) ja Mailis Kangasniemi (Noormarkku).

10. Patentti- ja rekisterihallituksen rekisteröinnin yhteydessä edellyttämät seuran sääntömuutokset

Vahvistettiin patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämät muutokset 12.8.2000 hyväksyttyihin sukuseuran sääntöihin. (Sukuseuran hallitus on 10.3.2001 järjestetyssä kokouksessa hyväksynyt rekisteröinnin aiheuttamat sääntömuutokset.)

11. Muut asiat

Muita asioita ei ollut.

12. Kokouksen päättäminen

Tapio Mykrä päätti kokouksen klo 14.03.

Vakuudeksi

Riihimäki 19.8.2002
pj. Tapio Mykrä          siht. Janne Mykrä

Tarkistus

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen yhtäpitäväksi kokouksen kulun kanssa.

Sari Kangasniemi          Liisa Mykrä


Sukuseruan yleiskokous 12.8.2000

Paikka: Kokemäki, Pitkäjärven liikuntakeskus, Järvisali
Esityslista  (PDF-tiedosto 48 kt)

Pöytäkirja sukuseuran arkistossa